Kontorchef til Miljøministeriets departement
Vil du være kontorchef i et fagligt stærkt miljø, hvor ledelse er i fokus, og hvor samarbejde med interessenterne og inddragelse af medarbejderne står højt på dagsordenen? Vi søger en kontorchef til kontoret for Vild natur og biodiversitet med særligt fokus på havmiljøet.

Om stillingen Du bliver den ene af to kontorchefer i kontoret for Vild natur og biodiversitet. Du vil som kontorchef få ansvaret for en række af kontorets fagområder, særligt på havmiljøområdet, som i dag er teamorganiseret i faglige teams. Kontoret arbejder med natur- og biodiversitet til lands og til havs - nationalt, på EU-niveau og internationalt. Kontoret har ansvar for mange love bl.a. naturbeskyttelsesloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, skovloven, havmiljøloven og miljømålsloven og adskillige bekendtgørelser. Kontoret har desuden et omfattende ansvar for international regulering - det omfatter EU-direktiver, EU-forordninger og en række internationale konventioner f.eks. biodiversitetskonventionen, havstrategidirektivet og forordningen om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed. Den konkrete arbejdsdeling mellem de to kontorchefer vil blive tilpasset i lyset af erfaring og kompetencer. Du vil have personaleansvar for tre teamledere og ca. halvdelen af kontorets i alt ca. 50 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Du vil have ansvaret for at levere kontorets resultater på dit område og for ministerbetjening af høj kvalitet. I en ofte travl hverdag er det dig, der sammen med dine teamledere, prioriterer og sætter strategisk retning. Der vil være en del rejseaktivitet. Kvalifikationer Vi forventer, at du er en engageret og resultatskabende dygtig leder med en motiverende, anerkendende og inddragende ledelsesstil, ligesom du uddelegerer ansvar og opgaver gennem klare rammer og retningslinjer. Du sætter strategisk retning med fokus på effektive arbejdsprocesser, som sikrer, at mål og visioner bliver til konkrete resultater og giver de ønskede effekter i samfundet. Derudover lægger vi vægt på, at du har:
  • En stærk faglig profil med relevant akademisk baggrund.
  • Erfaring med faglig ledelse og personaleledelse af faglige og mere driftstunge teams - og har blik for at udvikle kontorets medarbejdere.
  • Har stærke samarbejdsevner, gode kommunikative evner og gennemslagskraft.
  • Høj arbejdskapacitet med et godt overblik.
  • Politisk tæft, stærke analytiske kompetencer og med strategisk udsyn.
Derudover ser vi gerne, at du har erfaring fra centraladministrationen. Du vil som kontorchef i Miljøministeriets departement blive del af en stærk ledelsesgruppe, der til stadighed arbejder på at udvikle organisationen med henblik på at skabe de bedst mulige løsninger til gavn for samfundet. Hvem er vi? Miljøministeriet har det overordnede ressortansvar for naturbeskyttelse, miljøhensyn og grøn omstilling i samfundet. I ministeriet arbejder vi sammen om at beskytte skove, søer, kyster og de åbne landskaber, og sørger for aktivitets- og oplevelsesmuligheder i forskellige dele af naturen. Samtidig arbejder vi i ministeriet for, at vi kan undgå unødig kemi i bl.a. tøj, legetøj, sæbe og boliger, samt at der bliver taget hånd om andre miljøpåvirkninger, der kan påvirke os i hverdagen. Miljøministeriet samarbejder med en lang række internationale og nationale myndigheder, interesseorganisationer, universiteter mv. Departementets hovedopgave er at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe beslutninger på miljøområdet til gavn for vores omgivende samfund. Departementet varetager ministerbetjening og den overordnede udvikling, planlægning og administration af lovgivningen på miljøområdet. Ud over departementet består Miljøministeriet af Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Det samlede ministerområde beskæftiger ca. 2.100 medarbejdere i ministeriet. Miljøministeriets koncernledelse består pt. af departementschefen, to afdelingschefer og de to styrelsesdirektører. Dine løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 og ønskes besat på åremål. Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelse evt. ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen, og for kontraktansatte er ansættelsesområdet Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Miljøministeriets departement, der har adresse på hhv. Frederiksholms Kanal 26 og Vester Voldgade 123, 1216 København K. Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2023. Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Peter Østergård Have på tlf. 2215 9542. Ved spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-partner Nina Heller Frederiksen på tlf. 2977 8586. Sådan søger du stillingen Har stillingen din interesse, så send din ansøgning med CV, eksamensbevis m.m. senest søndag den 23. april 2023. Er du tjenestemand stiles ansøgningen til Dronningen. Vi forventer at holde første samtalerunde uge 17 og anden samtalerunde uge 19. Som led i rekrutteringen indgår der et testforløb mellem første og anden samtale. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

I Miljøministeriet er vi 2.100 medarbejdere og næsten lige så mange spidskompetencer, der stiller skarpt på at undgå unødvendig kemi i de ting, vi omgiver os med, og passer på den danske natur, så alle har mulighed for at komme ud og nyde den.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00