Kontorchef til nyetableret Minister- og Ledelsessekretariat i Miljøministeriets departement
Vil du stå i spidsen for betjeningen af miljøministeren og departementschef samt direktionen i et fagligt stærkt miljø, hvor ledelse er i fokus, og hvor samarbejde med interessenterne og inddragelse af medarbejderne står højt på dagsordenen? Vi søger en kontorchef til vores nyetablerede Minister- og Ledelsessekretariat.

Om stillingen Minister- og Ledelsessekretariatet er organisatorisk placeret i Miljøministeriets departementet. Du vil som kontorchef få ansvaret for vores Minister- og Ledelsessekretariat, hvor du skal medvirke til at fastholde og udvikle gode samarbejdsrelationer såvel internt som med eksterne samarbejdspartnere, så du understøtter sekretariatets tværgående funktion. Du skal således have lyst til at komme helt ind i centrum af den faglige og politiske proces. Du bliver drivkraft i at sikre, at sekretariatet understøtter følgende opgaver med høj kvalitet:
 • Effektiv og professionel betjening af minister bl.a. i forbindelse med ordfører-, forligskredsmøder, Folketingsudvalg mv.
 • Forberedelse af ministerens og departementschefens samt direktionens møder, herunder møder i regeringsudvalgene.
 • Den strategiske koordinering af de vigtigste dagsordener på Miljøministeriets område i tæt samarbejde med resten af departementet og styrelserne.
 • Effektiv og strategisk pressehåndtering og bredere kommunikation.
 • Planlægning af ministerens besøg, håndtering af henvendelser til ministeren og departementschefen og tilrettelæggelse af ministerens kalender.
Minister- og ledelsessekretariatet består af hhv. et ministersekretariat, der betjener ministeren i forhold til alle opgaver, et direktionssekretariat, der betjener henholdsvis departementschef og afdelingschefer, samt et presse- og kommunikationssekretariat, hvor medarbejderne refererer til dig, men i det daglige refererer fagligt/driftsmæssigt til teamledere for henholdsvis presse og kommunikation. Du vil således have personaleansvar for 2 teamledere og ca. 22 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Dine kvalifikationer Vi forventer, at du er en engageret og resultatskabende leder med en motiverende, anerkendende og inddragende ledelsesstil, ligesom du uddelegerer ansvar og opgaver gennem klare rammer og retningslinjer. Du sætter strategisk retning med fokus på effektive arbejdsprocesser, som sikrer, at mål og visioner bliver til konkrete resultater og giver de ønskede effekter i samfundet. Derudover lægger vi vægt på, at du har:
 • En stærk faglig profil med relevant akademisk baggrund.
 • Politisk tæft, stærke analytiske kompetencer og med strategisk udsyn.
 • Erfaring med styring og koordinering af sags- og beslutningsprocesser fra ansættelse i et departement.
 • Erfaring med ledelse - og har blik for at udvikle kontorets medarbejdere.
 • Gode kommunikative evner og gennemslagskraft, er lydhør og kan sikre et aktivt, tværgående samarbejde med afdelinger og styrelser i ministeriet og andre ministerier.
 • Høj arbejdskapacitet med et godt overblik og en rolig hånd.
 • Erfaring fra miljøområdet er en fordel, men ikke en betingelse.
Du vil som kontorchef i Miljøministeriets departement blive del af en stærk ledelsesgruppe, der til stadighed arbejder på at udvikle organisationen med henblik på at skabe de bedst mulige løsninger til gavn for samfundet. Hvem er vi? Miljøministeriet har det overordnede ressortansvar for naturbeskyttelse, miljøhensyn og grøn omstilling i samfundet. I ministeriet arbejder vi sammen om at beskytte skove, søer, kyster og de åbne landskaber, og sørger for aktivitets- og oplevelsesmuligheder i forskellige dele af naturen. Samtidig arbejder vi i ministeriet for, at vi kan undgå unødig kemi i bl.a. tøj, legetøj, sæbe og boliger, samt at der bliver taget hånd om andre miljøpåvirkninger, der kan påvirke os i hverdagen. Miljøministeriet samarbejder med en lang række internationale og nationale myndigheder, interesseorganisationer, universiteter mv. Departementets hovedopgave er at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe beslutninger på miljøområdet til gavn for vores omgivende samfund. Departementet varetager ministerbetjening og den overordnede udvikling, planlægning og administration af lovgivningen på miljøområdet. Ud over departementet består Miljøministeriet af Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Det samlede ministerområde beskæftiger ca. 2.100 medarbejdere i ministeriet. Miljøministeriets koncernledelse består pt. af departementschefen, to afdelingschefer og de to styrelsesdirektører. Dine løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 og ønskes besat på åremål. Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelse evt. ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen, og for kontraktansatte er ansættelsesområdet Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Miljøministeriets departement, der har adresse på hhv. Frederiksholms Kanal 26 og Vester Voldgade 123, 1216 København K. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2023. Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Peter Østergård Have på tlf. 2215 9542. Sådan søger du stillingen Har stillingen din interesse, så send din ansøgning med CV, eksamensbevis m.m. senest tirsdag den 13. juni 2023 kl. 12.00. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Er du tjenestemand stiles ansøgningen til Dronningen. Som led i rekrutteringen indgår der et testforløb mellem første og anden samtale. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 1.100 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00