Danske Handicaporganisationer


DH: Danmark skal være verdensmestre i sagsbehandling

DH: Danmark skal være verdensmestre i sagsbehandling

DEBAT: Bureaukrati, mistillid, forkerte afgørelser og lang ventetid er de ord, der bedst betegner mødet med kommunen, hvis man har et handicap. Økonomiforhandlingerne bør sætte fokus på bedre sagsbehandling, skriver Thorkild Olesen.

DH: Sæt en handicapmilliard af i den nye økonomiaftale

DH: Sæt en handicapmilliard af i den nye økonomiaftale

DEBAT: Sidste år overskred de fleste kommuner deres budget på handicapområdet, og i år er området underbudgetteret med 600 millioner. Skal man tage hånd om borgere med handicap, som der kommer flere af, må der øremærkes penge i økonomiaftalen, skriver Thorkild Olesen.