Opinion


Henrik Sass: Spræng forvaltningsloven i stumper og stykker

Henrik Sass: Spræng forvaltningsloven i stumper og stykker

KOMMENTAR: Produktiviteten i den offentlige sektor bliver holdt tilbage af uoverskuelige forvaltningslove, manglende ledelsesrum, fodslæbende fagforeninger og en hamrende ineffektiv fjernstyret ledelse i de store forvaltninger. Bliver det ikke ændret, vil den private sektor undergrave den offentlige sektor hurtigt og sikkert.

Kræver adgang til Altinget | Kommunal"
Lisbeth Knudsen: Vi kan ikke være vores ældrepolitik bekendt

Lisbeth Knudsen: Vi kan ikke være vores ældrepolitik bekendt

KOMMENTAR: Ældresektoren skal ose af glæden ved det gode liv, høj faglighed og respekt for individuelle ønsker. Den skal ikke være en plejefabrik, hvor de ældre venter på døden, skriver Lisbeth Knudsen.

Kræver adgang til Altinget | Kommunal"