Kommunale serviceniveauer indespærrer handicappede

DEBAT: Resultaterne af en endnu ikke-offentliggjort rapport fra KL tyder på et alarmerende og lovstridigt lavt serviceniveau i en del af landets kommuner. Det skriver landsformand for LEV, Sytter Kristensen.

Sytter Kristensen 
Landsformand for LEV

En ikke-offentliggjort rapport fra KL viser, at en række kommuner svigter deres opgaver groft, når det gælder ledsagelse til mennesker med betydelige handicap.

I mindst 10 kommuner har de lokale beslutningstagere besluttet en slags indespærring af udviklingshæmmede, multihandicappede og andre med behov for pædagogisk bistand og ledsagelse. Serviceniveauet for ledsagelse er sat til nul dage om året.

I alt 87 kommuner har besvaret det spørgeskema, som ligger til grund for undersøgelsen. KLs opgørelse af svarene tegner et dystert billede af situationen:

Hele 15 kommuner angiver, at deres serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie er nul dage årligt.

Ligeledes 15 kommuner angiver, at niveauet i forbindelse med aktiviteter og udflugter er nul dage årligt.

10 af disse kommuner har angivet, at serviceniveauet både er nul dage, når det gælder ferie og aktiviteter og udflugter.

Den eksplicitte holdning og praksis i de 10 kommuner er altså, at mennesker, som reelt er fuldkommen hjælpeløse uden den nødvendige støtte og ledsagelse, godt kan efterlades – år efter år – uden muligheder for hverken et årligt sommerhusophold, en tur i svømmehallen eller deltagelse i den årlige sommerfest nede i byen.

Det er alarmerende – og i øvrigt nogle resultater, som entydigt underbygges af en større undersøgelse som Socialpædagogerne, SL, offentliggjorde i juli måned. SL’s undersøgelse dokumenterede en gradvis, men ganske markant, forringelse af blandt andre udviklingshæmmedes muligheder for ledsagelse i årene fra 2011–2014.

De gode og de grove
Det hele er ikke sort. KL-undersøgelsen viser nemlig også, at mange kommuner faktisk giver udviklingshæmmede mulighed for et vist omfang af pædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie og fritidsaktiviteter/udflugter.

Op imod 2/3 svarer, at de giver ledsagelse i et eller andet omfang – om end det oftest er et endog meget beskedent niveau. Omkring ¼ af kommunerne ser dog ud til at have sat et nogenlunde rimeligt serviceniveau for ledsagelse i forbindelse med ferie (6 dage årligt og opefter). Selvom det slet ikke er prangende, så er det bestemt noget, som der er grund til at anerkende.

Sammenfattende fortæller KL-undersøgelsen os, at op imod 1/5 af landets kommuner svigter en del af deres handicappede medborgere på det groveste. For de resterende 4/5 af kommunerne er billedet mere broget.

Der kan bestemt peges på metodisk begrundede usikkerhedsmomenter i undersøgelsesresultaterne – for eksempel hvad angår fortolkningen af visse af svarkategorierne. Men selv, hvis man udviser stor forsigtighed i udlægningen, er ovenstående resultater svære at komme uden om.

Serviceniveau i strid med lovgivningen
Et kommunalt serviceniveau på nul dage om året til ledsagelse for udviklingshæmmede er absurd – og efter min vurdering er det faktisk også klart i strid med sociallovgivningen.

En kommune må ikke på den måde lægge et loft på ydelsen af socialpædagogisk bistand. Det tror jeg egentlig ikke, at Socialministeriet er uenig med mig i – men man har tilsyneladende besluttet sig for ikke at forholde sig konkret til de situationer, hvor det sker.

Ikke mere forhaling
KL-undersøgelsens resultater har reelt ligget klar – analyseret og bearbejdet – siden sidst i august. Forklaringerne på forsinkelserne er uklare, men efterhånden sidder jeg tilbage med en fornemmelse af, at det kunne skyldes et ønske om at tilbageholde ubekvem information. Ikke mindst her midt under satspulje- og finanslovsforhandlingerne. Hvem ved?

LEV har været inddraget i den efterhånden meget langstrakte proces med gennemførelsen af undersøgelsen og analysen af resultaterne. Derfor har vi også en udgave af analyserapporten, hvor resultaterne fremgår. Vi har hidtil spillet med i respekt for processen, men nu synes jeg ganske enkelt ikke, at offentliggørelsen af resultaterne kan udskydes mere.

Det er et usædvanligt træk, vi nu tager med offentliggørelse af dele af undersøgelsens resultater. Men jeg synes, at offentligheden – og ikke mindst de politikere, som i disse dage og uger forhandler finanslov – har krav på at vide, hvor mange kommuner, der svigter deres fundamentale ansvar over for mennesker, der er ude af stand til at færdes på egen hånd.

Viser behov
KL’s undersøgelse giver et klart belæg for LEVs krav om, at der skal etableres en stærkere og mere entydig beskyttelse mod den de facto indespærring af udviklingshæmmede og andre med indgribende handicap, som aktuelt finder sted i en del af landets kommuner.

LEVs konkrete forslag er, at alle handicappede med et ledsagelsesbehov – også mennesker som har behov for socialpædagogisk støtte – får den samme ret til 15 timers individuel ledsagelse om måneden (jævnfør den eksisterende ledsageordning efter Servicelovens § 97).

Det er et forslag, som både Venstre og Enhedslisten har taget med i forhandlingerne med regeringen (i henholdsvis satspulje og finanslovsforhandlinger), og det forbløffer mig ærligt talt, at regeringen tilsyneladende er så modvillig.

I hvert fald må jeg spørge: Hvad er SÅ regeringens troværdige svar på den tiltagende indespærring? De ledsagelses-forsøgsmidler (39 millioner over 3 år), som blev resultatet af satspuljeforhandlingerne, er en sympatisk og vigtig markering. Men nogen løsning på de omfattende problemer, er der ikke tale om.

Svigtet og ulovlighederne vil fortsætte, hvis ikke SR-regeringen nu udviser ansvarlighed over for nogle af de mest udsatte og sårbare.

Forrige artikel Danmark skal være hel Danmark skal være hel Næste artikel Regeringen fører minusvækst i kommunerne Regeringen fører minusvækst i kommunerne
 • Anmeld

  Den forargede spastiker

  Jeg krummer mine spastiske tæer

  Når jeg læser om det dårlige serviceniveau, som nogle kommuner byder deres udviklingshæmmede borgere, krummer jeg mine spastiske tæer og korser mig lykkelig for, at mit handicap "kun" er motorisk.
  Det er da helt utroligt, at jeg i 2014 skal læse om en gruppe medborgere, som hverken kan komme på ferie, komme på udflugter eller deltage i aktiviteter uden for deres hjem pga. at deres.behov for ledsagelse er sparet væk.
  Jeg skammer på såvel kommunal- som landspolitikernes vegne - for de det åbentbart ikke!!!
  Torben Vegener Hansen
  torbenvegenerhansen@gmail.com

 • Anmeld

  Den forargede spastiker

  Jeg krummer mine spastiske tæer

  Når jeg læser om det dårlige serviceniveau, som nogle kommuner byder deres udviklingshæmmede borgere, krummer jeg mine spastiske tæer og korser mig lykkelig for, at mit handicap "kun" er motorisk.
  Det er da helt utroligt, at jeg i 2014 skal læse om en gruppe medborgere, som hverken kan komme på ferie, komme på udflugter eller deltage i aktiviteter uden for deres hjem pga. at deres.behov for ledsagelse er sparet væk.
  Jeg skammer på såvel kommunal- som landspolitikernes vegne - for de det åbentbart ikke!!!
  Torben Vegener Hansen
  torbenvegenerhansen@gmail.com

 • Anmeld

  Lisa Ahlqvist, Samfundspartiet Glostrup

  Dyr nyder langt større beskyttelse end handicappede

  FNs Handicap Konvention er en by i Rusland. I hvert fald i Danmark

  De Radikale har det med at prale, at de er "Konventionernes Vogter". Men den slags rygter skal man tage med et gran salt. Især når det kommer fra de Rad. selv. For når det vedrører FNs Handicap Konvention, har selveste Margrethe Vestager, mens hun stadig var forkvinde for de omtågede Rad., gjort alt i sin magt, for at os krøblinger godt kan glemme alt om nogensinde at se noget som helst til denne konvention.
  Basta!
  For da jeg sidst gjorde den nu meget fhv Indenrigsminister opmærksom på FNs Handicap Konventions i særdeleshed meget manglende implementering i den danske lovgivning, fik jeg en meget, meget kold, kold skulder. Man kan sige, ligesom kannibalen, som kom for sent til aftensmaden, for syttende gang.
  For Margrethe Vestager skrev tilbage til undertegnede, at den lille sag havde hun skam sendt videre til en eller anden Andreas Steenberg, som havde mere travlt med at fortælle mig, at han stadig var på barsel. Jeg mener, at denne Andreas styrer syltetøjskrukkerne i de Rads sekretariat, der fylder samtlige etagemeter lige nede under Christiansborg. Og der havde Margrethe III så forlangt, at Andreas syltede samtlige sider, i det der engang var kendt som FNs Handicap Konvention.
  Det viser helt klart, at man skal vare sig med, hvad politikere går og praler af, og i stedet se til, hvad de har gjort for os krøblinger.
  Og det er noget nær nul og niks.
  For de eneste konventioner de Rad. vogter helt emsige over, er alene konventioner, der gælder for udlændinge, som godt ku tænke sig at bosætte sig, måske med hele familien, i lille dejlige Danmark.
  Margrethe Vestager ka faktisk slet ikke lide danskere, forlyder det. Nok derfor fruen har flyttet teltpælene til Bruxelles.
  Faktisk er EUs lille søde duks over alle EUs små dukse, lille smørhul Danmark, ikke så dukset alligevel. Når det kommer til Handicap Konventionen. For der er Danmark nemlig en vaskeægte Nr Sjok. Med operaernes hjemland, Italien, på en klar Numero Uno plads - Viva Italia.
  Nok osse derfor Margrethe Vestager er flygtet sydpå.
  Men, man er i hvert fald god mod dyrene i Danmark. For små nuttede, men lidt halvdumme marsvin, kaniner og gæs har i årevis været godt beskyttet af Dyreværnsloven. Det manglede osse bare. Så, derfor må du kun jagte gæs syv dage om året.
  Det lige til en Oscar, med æskevis af Kleenex, lange taler om, hej mor!
  Men, prøv så lige at Google Handicaploven. Der kommer NUL forslag frem på laptoppen. Det viser så, at os krøblinger må jages 365/24/syv. Søg dækning hurtigst muligt.
  For, something's indeed very rotten in the State of Denmark. And, does it stink!

 • Anmeld

  Finn

  Nødvendig del 2 af sagen om retten til ferie/oplevelser for mennesker med hjælpbehov-

  Når der nu er gjort opmærksom på, at mennesker med hjælpbehov ikke selv må financiere den til ferier/ture/oplevelser nødvendige hjælp, er det rart at se fokus på, om vi som forpligtet samfund så løfter opgaven.
  Man kan så diskutere omfanget/arten af hjælpen indtil vi får klare politiske retningslinjer. Godt at se LEV´s engagement.

  (OT) Er det helt ude i hampen at se på en formuegrænse for betalt hjælp?

 • Anmeld

  LS

  Gad vide

  Gad vide om den kommune jeg bor i tør besvare sådanne spørgsmål?

 • Anmeld

  Tove, der håber på gode oplevelser og værdighed til alle

  Kommunerne magter åbenlyst ikke handicapområdet

  Jeg kunne ønske en debat på højeste plan, om man synes, kommunerne har handlet ansvarligt og kompetent ikke kun i dette tilfælde men i alt, der vedrører handicappede.
  De mange statistikker og helt horrible sager i medierne vidner ikke om, at kommunerne magter opgaven. Tværtimod ser det ud til , at de handicappedes situation er banket langt tilbage siden kommunalreformen med mange billige inkompetente løsninger,hvis de altså overhovedet kan få hjælp..
  Spørg patientforeningerne og kulegrav området, så man derefter kan tage konsekvensen og flytte området fra kommunerne.

 • Anmeld

  Jørgen

  Er handicappede burhøns?

  De handicappede i kommunale bosteder har ingen mulighed for at deltage i det sociale liv uden for deres fire væge, de er i dag anbragt som burhøns der kigger ud af deres bur på omverden, nogle høns/haner er så heldige at få tildelt en hjælper efter § 97 med 15 timers udgangs tilladelse pr. måned lig med ½ time pr. dag. men det kræver også at den svært handicappet selv kan bede om det ellers er der ingen hjælp at hente. Kan medborgerne på Christiansborg sidde dette overhørigt, at kommunen forvalter hjælpen til de handicappede ud fra deres egen serviceniveau og kvalitetssandarder uden hensyn tig borgernes veg og vel?

 • Anmeld

  Jørgen

  Tvilsomme mangegfulde handleplaner udarbejdes bevist af kommunerne

  Hvis jeg klager over min handleplan er mangelfuld henviser sagsansvarlig socialformidler i kommunen H.B. at jeg bor i et §108 bosted (burhøns fænomen) uden hjælp uden for boligen, kommunens begrundelse: Til grund for afgørelsen skal det oplyses, at du er visiteret til og har ophold i boform jf. Lov om Social Service §108.
  I dit forbindelse med dit ophold på Præstehaven er der, jf. Lov om Social Service § 141, udarbejdet en handleplan. Af handleplanen fremgård det hvad du er bevilget støtte til. ( kun §83)
  Da de af dig ansøgte aktiviteter, ferier, weekend ture, fester, familiebesøg, festival m.v. ikke er indeholdt i serviceniveauet for Præstehaven, vil de omtalte aktiviteter således ikke være indeholdt i din aktuelle handleplan. Desuden er der taget udgangspunkt i K.K. serviceniveau som er fastsat i en kvalitetsstandard for støtte i eget hjem efter nævnte §108, som kan ses på kommunens hjemmeside.

 • Anmeld

  Jørgen

  Klage til Ankestyrelsen over manglende handleplan til hjælp uden for boligen.

  Ankestyrelsen har modtaget en sag vedrørende j. over K.K. udarbejdet handleplan.
  Ankestyrelsen kan ikke behandle sagen.
  Det betyder at vi ikke kan tage stilling til den handleplan, som K.K. har udarbejdet.
  Begrundelse: At en handleplan ikke er en afgørelse, og derfor kan indholdet i en handleplan ikke påklages til Ankestyrelsen.
  Kommunen har ikke truffet en afgørelse i lovens forstand. kommunens handleplan ændrer således ikke på indholdet af den hjælp, du er tildelt.
  Du skal i stedet henvende dig til kommunen, eventuelt kommunens borgmester, som er den daglige ansvarlige for sådanne forhold.
  Vi beklager den lange sagsbehandlingstid, som skyldes en stor tilgang af klagesager. citat slut. Ja hvor står J? ingen stæder kommunen kan gøre hvad de vil med de handicappede.