Debat

3F: Udbudsloven skal give mulighed for at sortliste svindelleverandører

DEBAT: Omfanget af social dumping og brud på skatte- og arbejdsmiljøreglerne er stigende. Derfor skal en ny udbudslov åbne for at udelukke fuskende leverandører fra at byde på offentlige opgaver, skriver forbundssekretær Henning Overgaard. 

"Den forestående revision af udbudsloven er derfor en rigtig god mulighed for at forstærke forsvarsvolden omkring vilkårene på det danske arbejdsmarked," skriver Henning Overgaard.
"Den forestående revision af udbudsloven er derfor en rigtig god mulighed for at forstærke forsvarsvolden omkring vilkårene på det danske arbejdsmarked," skriver Henning Overgaard. Foto: Torkil Adsersen/Ritzau Scanpix
Daniel Bue Lauritzen

Daniel Bue Lauritzen er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har været ansat hos Altinget siden 2017.

Daniel er redaktør for Altinget By & Bolig og Altinget Transport. Han har tidligere været ansvarlig for Altinget Udvikling og Altinget Christiansborg og været tilknyttet både forside- og debatsektionen. 

Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Henning Overgaard
Forbundssekretær i 3F

Omfanget af social dumping og plat og snyd i forhold til moms, skat og afgifter er desværre stigende.

I afrapporteringen fra den fælles myndighedsindsats gennem de seneste år er konklusionen blandt andet, at flere danske virksomheder nu indgår i afsløringerne af social dumping.

Arbejdstilsynet konstaterer fortsat mange alvorlige brud på arbejdsmiljøloven og registrerer stadig flere illegale arbejdere, der stikker af fra myndighederne ved arbejdspladsbesøg. 

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Og hvor der ved Skattestyrelsens aktioner for få år siden blev afdækket svindel ved hver tredje kontrol, er den triste kendsgerning, at der sidste år blev afdækket svindel ved hver anden kontrol.

Ved Skattestyrelsens aktion i august måned var det næsten tre ud af fire af de kontrollerede virksomheder – 72 procent – som i opfølgningen skulle underkastes nærmere kontrolindsats. Tre ud af fire!

Leverandører bør efter vores opfattelse helt udelukkes fra at byde på opgaver efter udbudsloven, hvis de direkte eller indirekte er relateret til mafia-virksomhed, hvidvask, grov arbejdskriminalitet og forsætlige brud på udlændingelovens bestemmelser

Henning Overgaard, Forbundssekretær i 3F

Heldigvis er medarbejderne i den fælles myndighedsindsats blevet stadig dygtigere til det ofte komplicerede kontrolarbejde, men også til at udvælge hvor – og over for hvem – der er grund til at iværksætte en kontrolindsats. Men samtidig kan vi konstatere, at de arbejdskriminelle typer, der trækker i trådene, er blevet både mere ”smarte” og kyniske.

Der er derfor et påtrængende behov for, at den stærkere myndighedsindsats, som regeringen og forligspartierne bevilgede penge til med finanslovsaftalen for 2020, følges op af en række initiativer, der kan dæmme op for plat og svindel og social dumping.

Skattekroner må ikke misbruges
Det siger sig selv, at skattefinansierede opgaver skal løses og arbejdet udføres på danske vilkår.

I forhold til en revision af udbudsloven forventer vi derfor fra 3F’s side, at der kommer en fornuftig og effektiv ramme om alle offentlige udbud, så man ikke misbruger danske skattekroner til at undergrave de overenskomster og løn- og arbejdsvilkår, som gælder på det danske arbejdsmarked, og som arbejdsmarkedets parter har indgået frivillige aftaler om.

Ingen skal være fattige på fuld tid i Danmark, og slet ikke af det arbejde, der betales af borgernes skattekroner. Derfor skal borgernes investeringer støtte op om det danske arbejdsmarkeds interesser og aftalemodel og ikke investeres i det modsatte. 

Kædeansvar og kontrol
I dag gælder kravet om arbejdsklausuler med kædeansvar – hvor de aftalte løn- og arbejdsvilkår respekteres – for staten på alle områder uanset beløb.

Det bør tilsvarende også gælde for kommuner og regioner og være et krav i myndighedernes driftsoverenskomster med selvejende institutioner, gælde for tværkommunale selskaber, for offentlig-private partnerskaber og så videre.

Kravet om arbejdsklausuler med kædeansvar skal ikke bare være en velment hensigtserklæring. Der skal være tilstrækkelige kontrolmuligheder og sanktionsredskaber, og ressourcer til effektiv kontrol må indregnes i udbyderens økonomiske ramme for udbud.

De skatterelevante informationer, man indhenter under kontroller, skal det være både tilladt og pligtigt at oversende til Skat. 

Udeluk banditterne
Desværre har vi i 3F mange dystre erfaringer med de typer erhvervsfolk, som bevidst forsøger at drible uden om både kontrakters, lovgivningens og arbejdsmarkedets spilleregler.

Derfor skal der være muligheder for både at opsige aftalen samt udelukke og blackliste leverandører i en længere periode. Herunder skal man kunne dele negative erfaringer med den type leverandører med andre offentligt finansierede udbydere af opgaver.

Leverandører bør efter vores opfattelse helt udelukkes fra at byde på opgaver efter udbudsloven, hvis de direkte eller indirekte er relateret til mafia-virksomhed, hvidvask, grov arbejdskriminalitet og forsætlige brud på udlændingelovens bestemmelser med hensyn til arbejdskraft fra lande uden for EU.

Den forestående revision af udbudsloven er derfor en rigtig god mulighed for at forstærke forsvarsvolden omkring vilkårene på det danske arbejdsmarked og samfundets skatte- og afgiftsindtægter.

Og samtidig besværliggøre tilværelsen for de banditter, der udnytter udsatte arbejdere og snylter groft på det danske samfund.

Dokumentation

Temadebat: Hvor godt fungerer udbudsloven i praksis?

Danmark fik sin første udbudslov nytårsdag 2016. 

Allerede da den nye lov, der implementerer EU-direktivet for offentlige udbud og udstikker rammerne for det offentliges indkøb af varer og andre opgaver, blev vedtaget i december 2015, blev det samtidig besluttet, at loven skulle evalueres i 2020. 

Erhvervsministeriet har sin evalueringsrapport på vej, men nu tager Altinget Kommunal forskud på glæderne og beder en stribe interessenter skrive om deres erfaringer med udbudsloven. 

Har loven, som det var meningen, skabt “større klarhed, forenkling og fleksibilitet”? 

Hvilke nye problemer er der opstået for ordregivere og leverandører? Og hvordan kan udbudsreglerne forbedres eller simplificeres?


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henning Overgaard

Forbundsformand, 3F
lager- og transportarbejder