Analyse: Lån i Kommunekredit strider ikke mod regler om statsstøtte

STØTTE: KommuneKredit vil fortsætte med at yde lån til affaldsenergi, efter ny analyse vurderer, området ikke opererer i direkte konkurrence. Dansk Affaldsforening er glad, men hos Affalds- og Ressourceindustrien undrer man sig.

Opererer danske affaldsenergianlæg på et konkurrencepræget marked eller ej?

Spørgsmålet har ulmet, siden den tidligere regerings Forsyningsstrategi, hvor et embedsmandsudvalg nåede frem til, at ”på trods af at KommuneKredit efter statsstøttereglerne antages ikke at måtte låne til konkurrenceudsatte aktiviteter, lånes der alligevel ud til en række aktiviteter.”

Er området præget af konkurrence, må KommuneKredit ikke give deres favorable lån. Det vil være konkurrenceforvridende i forhold til EU-reglerne.

Login