Borgmester: Sæt fokus på job og uddannelse frem for udligning

DEBAT: En udligningsreform, som er kombineret med jobs og uddannelsesmuligheder til provinsen, kan skabe et Danmark i bedre balance, mener Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V).

Af Henrik Frandsen (V)
Borgmester, Tønder Kommune

Regeringen har meldt klart ud, at den vil gennemføre en reform af den kommunale udligningsordning. 

Jeg tager hatten af for initiativet, for det er noget af et hvepsebo at stikke hånden ned i. En diskussion om den kommunale udligningsordning er altid forbundet med mange forskellige og modstridende holdninger, ofte med modstridende interesser kommunerne imellem.

Før man går ind og kigger på selve udligningsordningen, så er dog andre ting, som man kunne kigge på først.

For eksempel glæder jeg mig over, at regeringen vil fortsætte den tidligere regerings arbejde med at flytte statslige arbejdspladser ud af de store byer, for centraliseringen af de statslige arbejdspladser havde nået et urimeligt højt niveau. 

Jeg håber, at den udvikling vil fortsætte og herved skabe nye arbejdspladser og et forbedret skattegrundlag for en række kommuner.

Fokus på uddannelsesinstitutioner
Dernæst vil jeg opfordre regeringen til også at se på mulighederne for at placere uddannelsesinstitutioner uden for de store byer.

Ser man for eksempel på Tønder, gjorde det rigtig ondt på hele Sydvestjylland, da lærerseminariet blev lukket i 1989, og Tønder Kaserne siden blev nedlagt i 2002.

De unge mennesker er savnede i Tønder, og nye uddannelser vil både give i liv i byen og gøre arbejdet med at tiltrække nye skatteborgere til kommunen betydeligt lettere.

Tønders oplevelser er der en del andre kommuner, der desværre kan nikke genkendende til. Lad os derfor få flere statslige arbejdspladser og flere uddannelsesinstitutioner ud i hele landet.

Det vil give mange kommuner langt bedre muligheder for finansiering af egne servicebehov og dermed også mindske afhængigheden af udligning fra andre dele af landet.

Jeg bakker op om, at vi har en hovedstad og nogle storbyer, som naturligt indtager rollen som kraftcentre – det skal bare ikke ske på bekostning af resten af landet.

Skal provins- og landsbyerne vokse og udvikle sig, skal der være mulighed for at uddanne sig og tage faglært arbejde i ens eget nærområde. Det er naturligt og fint, at mange unge gerne vil ud og opleve en anden verden end den, de er vokset op i.

Men der er også mange unge, der ønsker at blive boende i deres lokalområde, og som ikke er interesserede i at flytte til de store byer. Det bør de have mulighed for, uanset om det er for at studere eller finde sig et godt job.

Se på samlet billede
Herudover står man mange steder i Danmark – også her i Tønder Kommune – med den udfordring, at man har en befolkning, som samlet set slås med dårligere sundhed og et lavere uddannelsesniveau, end man gør i de velstillede kommuner.

Det skaber et større behov for ressourcer, når sundheds- og arbejdsmarkedsområdet skal finansieres. 

Det er ikke rimeligt, at nogle kommuner har et højere kommunalt skattetryk, men et lavere velfærdsniveau, end man har i andre og mere velstillede dele af landet. 

Alle kan ikke være ens – ikke mindst fordi kommunerne naturligvis selv skal have mulighed for at prioritere inden for de enkelte serviceområder.

Men med den nuværende udligningsordning er der simpelthen for stor forskel på de muligheder, som de 98 kommuner har.

For mig handler en reform også om, at man som borger fremadrettet kan få nogenlunde de samme velfærdsydelser og service, uanset om man bor i Skive eller Søllerød.

Min opfordring til regeringen er derfor, at man ikke kun ser på fordelingen af skattekronerne ud fra en fordelingsnøgle, men i stedet ser på det samlede billede af kommunernes situation.

En kommunal udligningsreform kombineret med job og uddannelsesmuligheder til provinsen kan være med til at skabe et Danmark i bedre balance, end det er i dag – den mulighed håber jeg, at regeringen vil følge til dørs.

Forrige artikel Lektor: Udbudsloven bør ikke ændres yderligere Lektor: Udbudsloven bør ikke ændres yderligere Næste artikel AE: Budgetlovens underskudskrav skaber større problemer end det løser AE: Budgetlovens underskudskrav skaber større problemer end det løser