DA vil fjerne førtidspension fra kommunerne

REFORM: Tildelingen af førtidspension skal være mere ensartet, og den opgave kan kommunerne ikke løfte, mener Dansk Arbejdsgiverforening, der foreslår at flytte opgaven til en central myndighed. Konservative vil tygge på forslaget, mens S og SF afviser ideen blankt.

Ansvaret for at tildele førtidspension bør ikke længere være en kommunal opgave. I stedet bør opgaven klares af en central statslig myndighed.

Sådan lyder et af forslagene i en 28 punkter lang plan fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der slår til lyd for en markant ændring af det danske system for offentlige ydeler.

Udover afskaffelse af en række ydelser samt en markant sænkelse af det beløb, man kan modtage på eksempelvis førtidspension og kontanthjælp, mener arbejdsgiverne, det er nødvendigt at flytte opgaven med at tildele førtidspension væk fra kommunerne.

Login