DI i offensiv: Sådan kan man erstatte besparelser med udbud

BUDGET19: En ny analyse fra DI peger på fortsat store gevinster ved at konkurrenceudsætte politisk ’ufarlige’ opgaver inden for de tekniske områder og administrativ støtte.

Lokalpolitikere landet over sidder netop i disse dage og nærstuderer diverse sparekataloger med forslag til, hvordan de kan få kommunens økonomiske ender til at mødes.

Men inden de griber ud efter nye besparelser, bør de i første omgang se på, om de mon ikke kan hente nogle økonomiske gevinster ved at konkurrenceudsætte flere opgaver.

Det er budskabet fra DI, der i disse uger kører en stor kampagne rettet mod landets lokalpolitikere. Med afsæt i en ny analyse peger erhvervsorganisationen på, at der fortsat er store gevinster ved at sætte flere opgaver inden for blandt andet park og vej samt drift og vedligehold af ejendomme.

Login