DI: Uden private plejehjem ser det sort ud for de ældre

REPLIK: Der vil være behov for 35.000 flere plejeboliger i 2030. Kommunerne har ikke råd til at bygge den ekstra kapacitet, og det vil derfor være nødvendigt at inddrage private virksomheder, skriver Jakob Scharff.

Af Jakob Scharff
Branchedirektør for offentlig privat og service, DI

Med sit debatindlæg i Altinget 13. juni 2019 forsøger sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune Sisse Marie Welling (SF) at overbevise læserne om, at de private virksomheder, som hver dag yder pleje og omsorg til tusinder af ældre i hele Danmark, er komplet overflødige og i øvrigt ligeglade med de ældre. Intet kunne dog være fjernere fra både virkeligheden og sandheden.

De private plejevirksomheder er helt afgørende for, at vores ældre også i fremtiden kan få den pleje, de har behov for, med den høje kvalitet og grad af valgfrihed de har krav på.

Vi står over for en hidtil uset demografisk udfordring med en eksplosiv vækst i antallet af børn og ældre med plejebehov. Fra 2010 til 2017 er vi blevet omkring 200.000 flere ældre – i samme periode har antallet af plejeboliger stået fuldstændig stille.

Med udsigt til et behov for 35.000 flere plejeboliger i 2030, som KL anslår, ser det sort ud for de ældre, hvis kommunerne alene skal sørge for de mange flere plejeboliger.

Kommunerne har nemlig ikke råd til at bygge den ekstra kapacitet, der skal til. Det ses tydeligt af de gentagne overskridelser af anlægsbudgetterne, som vi ser landet over, år efter år. Her er et tættere samarbejde med virksomhederne en oplagt løsning på udfordringen.

Det frie valg
De private virksomheder, som allerede i dag har opført og med succes driver plejeboliger over hele landet, kan nemlig tage sig af både den nødvendige finansiering til byggeriet og af de risici, der er forbundet med driften, så kommunen udelukkende skal håndtere visitationen. Det frigør ressourcer i kommunernes budgetter, som de for eksempel vil kunne prioritere til endnu mere velfærd, endnu stærkere skoler eller nye veje.

Sisse Marie Welling forsøger i sit indlæg også at lægge et låg på de ældres frie valg ved at fortælle, at der allerede er rigeligt med valgmuligheder i Københavns Kommune. Det mener vi ikke, vi kan byde vores ældre, som sætter så stor pris på deres frie valg. Vi ved, at seks ud ad ti mener, det frie valg er vigtigt – og tre ud af fire gør brug af det. Det er for os et tydeligt tegn på, at der er efterspørgsel på valgmuligheder, som virksomhederne gerne vil tilbyde.

Det frie valg betyder også, at de enkelte private plejehjems fortsatte eksistens afhænger af, at de leverer god kvalitet og et efterspurgt tilbud – ellers vælger de ældre og deres pårørende simpelthen en anden løsning. Derfor er kvalitet og værdi for den enkelte ældre hele tiden i fokus i de private plejevirksomheder. Det er nemlig med høj kvalitet, virksomhederne kan skabe vækst – og ikke omvendt, som er den logik, Sisse Marie Welling fejlagtigt tillægger virksomhederne.

Vi er nødt til at finde løsninger i fællesskab, det offentlige og virksomhederne imellem. Det skylder vi vores ældre – både dem, der i dag har behov for pleje, og de mange flere, der får det i en nær fremtid.

Forrige artikel Ishøj: Udligningssystemet er Ishøj: Udligningssystemet er "fuldstændig uigennemskueligt" Næste artikel Cepos om økonomiforhandlinger: Er det pengene, det kommer an på? Cepos om økonomiforhandlinger: Er det pengene, det kommer an på?