Ekspert efterlyser fagligt grundlag for omfattende ændringer af udligning

REFORM: Det er ifølge ekspert en ny praksis, at regeringen vil ændre udligningsordningen fundamentalt uden at underbygge det med faglige analyser. Området er allerede grundigt belyst, siger minister.

Det er en omfattende reform af den kommunale udligningsordning, regeringen lægger op til.

Hovedstadsudligningen skal lukkes ned, omfordelingen øges, nogle kriterier justeres, mens andre skiftes ud, en ny milliardpulje etableres, udlændingeudligningen nedjusteres, og beskæftigelsestilskuddet afskaffes.

Mens ambitionerne er store, så er oplysningerne om de bagvedliggende overvejelser om de forskellige ændringer til gengæld små.

Login