Erhvervsliv og naturfredningsforening i fælles opråb: Affaldssystemet skal ændres

DEBAT: Kommunerne bør hindres i at drive sorterings- og genanvendelsesanlæg og bør omvendt forpligtes til at føre et effektivt tilsyn med og håndhævelse af affaldshierarkiet, skriver seks organisationer.

Af Marianne Munch Jensen 
Sekretariatsleder, Affalds- og Ressourceindustrien
Samt seks andre organisationer (se boks til højre)

Politikerne har besluttet, at vi skal genanvende mere og forbrænde mindre af vores affald. Men de samme politikere har forsømt at give affaldssektoren de nødvendige værktøjer til at gennemføre en effektiv grøn omstilling. Derfor udnytter vi i Danmark ikke i tilstrækkelig grad de dyrebare ressourcer, som findes i vores affald.

Alle er enige om, at en større del af de råvarer, som virksomhederne bruger i produktionen, i fremtiden skal komme fra affald. Men det kræver store investeringer at genanvende alt fra beton til fødevareemballage, og de private virksomheder har ikke lyst til at kaste penge i en sektor, hvor der er usikkerhed om spillereglerne.

Samtidig skruer kommunerne op for investeringer i lokale sorterings- og genanvendelsesanlæg. Selvom vi glæder os over, at mindre affald går til forbrænding, så er vi på vej til at få en række kommunale anlæg, som ikke har en ordentlig samfundsøkonomi.

I erhvervslivet og Danmarks Naturfredningsforening håber vi, at Folketinget snart gennemfører regeringens forsyningsstrategi. Der er behov for en klar arbejdsdeling, hvor der er høje krav til kvaliteten i genanvendelsen, hvor kommunerne agerer myndighed, udbyder affaldet og fører benhårdt tilsyn, mens de private virksomheder konkurrerer om at håndtere affaldet, så det bliver genbrugt og genanvendt med størst mulig gevinst for miljø og økonomi.

98 løsninger er uholdbart
Landene omkring os har længe prioriteret genanvendelse over forbrænding, og de har allerede en række avancerede sorterings- og genanvendelsesanlæg, som vi må sende det danske affald til. Samtidig går alt for meget affald til forbrænding, fordi kommunerne både er tilsynsmyndighed i forhold til affaldshåndtering og ejer af forbrændingsanlæggene.

Hvis vi skal blive bedre til at udnytte ressourcerne i affaldet, skal det sorteres ensartet. Det er ikke en løsning, at de 98 kommuner finder frem til forskellige svar. Fælleskommunale anlæg, der konkurrerer med de private, er heller ikke løsningen, for så er kommunerne fortsat både myndighed og virksomhedsejer.

Der er brug for at ændre den kommunale anvisningsret til affaldet. En klar politisk aftale, hvor kommunerne hindres i at drive sorterings- og genanvendelsesanlæg, men omvendt forpligtes til at føre et effektivt tilsyn med og håndhævelse af affaldshierarkiet, kan sparke gang i en udvikling, hvor vi løser påtrængende miljøproblemer og skaber job.

Det modsatte – en mudret eller ingen aftale – vil føre til fortsat kommunal knopskydning og en dyr, ineffektiv og klatvis grøn omstilling.

Forrige artikel Danske Regioner og Bedre Psykiatri: Regioner og kommuner skal i fællesskab styrke børn og unges mentale sundhed Danske Regioner og Bedre Psykiatri: Regioner og kommuner skal i fællesskab styrke børn og unges mentale sundhed Næste artikel Verdensmål på Fyn: Internationalt samarbejde ligger ikke fjernt for os i Odense Verdensmål på Fyn: Internationalt samarbejde ligger ikke fjernt for os i Odense
Frederiksbergs konservative borgmester tjente 11 millioner på bolighandel

Frederiksbergs konservative borgmester tjente 11 millioner på bolighandel

BOLIGSAG: Borgmester Simon Aggesen (K), som kæmper imod boligspekulation, har selv købt en 460 kvadratmeter stor lejlighed til usædvanligt lav pris og tjent 11 millioner kroner på den på under fire år. Han måtte orientere sin partiformand Søren Pape, før sagen kom ud i Ekstra Bladet. Politisk kommentator kalder det en sag for ombudsmanden, mens der er fuld opbakning fra vælgerforeningen.