Forsker til FSD-formand: Sociale tilbud vil med låste døre minde om fængsler

REPLIK: Socialchefernes formand fremhæver, at personale skal låse borgere med handicap inde for at undgå smitte med coronavirussen. Det er ubevidst diskrimination, skriver RUC-forsker.

Af Emil Sjøberg Falster
Ph.d.-studerende, Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap, Roskilde Universitet

Helle Linnet, der er formand for Foreningen for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer (FSD), fremhæver i et interview i Altinget, at næste skridt i kampen for at inddæmme covid-19 meget vel kan være, at personalet skal låse borgere med handicap inde, hvis borgeren er smittet og umiddelbart ikke forstår konsekvenserne heraf.

Men spis lige brød til. Mennesker med handicap har samme rettigheder som alle andre. De er ligefrem særlig beskyttet gennem Handicapkonventionen, hvorfor de naturligvis ikke skal låses inde i eget hjem.

Vi står i en undtagelsestilstand, og en sådan tilstand er defineret ved, at eksisterende lovgivning ofte suspenderes for en periode. Men der forekommer en ikke uvæsentlig andel af mennesker uden handicap, der umiddelbart ikke følger myndighedernes anbefalinger, og som mere eller mindre gør, hvad det passer dem.

De personer låser vi ikke inde, og så længe det ikke er tilfældet, skal vi naturligvis heller ikke spærre andre mennesker inde – alene fordi de har et handicap.

Alle mennesker har samme rettigheder uafhængigt af et handicap eller ej, og det forhold ikke at forstå konsekvenserne af ens handlinger er ikke noget, der ubetinget kan siges at gælde for mennesker med handicap.

Gruppen bliver menneskeliggjort
At låse døren til et andet menneskes hjem er indespærring og er på nuværende tidspunkt ikke et redskab, der eksisterer i de gældende regler for magtanvendelse, hvorfor der er tale om en helt ny bestemmelse, der skal fungere som den juridiske hjemmel til en handling, der må forekommer som én af de mest indgribende i et retssystem.

Vi kan tilbageholde, men aldrig indespærre – ellers ville der ikke være den store forskel på et socialt tilbud og et fængsel.

Udtalelsen er derfor et godt eksempel på den ubevidste form for diskrimination, som mennesker med handicap så ofte oplever, hvor de udelukkende på grund af en kropslig variation, eller fordi de ikke er neurotypiske, bliver kategoriseret og behandlet på en måde, hvor de andetliggøres eller ligefrem umenneskeliggøres som en gruppe, der ikke fortjener de samme rettigheder som alle andre.

Få fokus på tillid til socialpædagoger
Stop med det, og fokusér i stedet på at have tillid til det socialpædagogiske personale og ikke mindst det generelle fællesskab, der allerede har hjulpet kommunerne godt på vej med eksisterende initiativer som for eksempel den nye bekendtgørelse "om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af covid-19".

Den giver allerede vide beføjelser til at fravige eksisterende forpligtelser og regler på socialområdet. At spærre andre mennesker inde skal altid være sidste udvej i en situation, hvor alle andre muligheder er afprøvet, og når der i øvrigt foreligger en hjemmel i lovgivningen hertil.

Men det er på nuværende tidspunkt ikke tilfældet.

Forrige artikel Kommuner og landdistrikter: Grøn omstilling og landfornyelse skal gå hånd i hånd Kommuner og landdistrikter: Grøn omstilling og landfornyelse skal gå hånd i hånd Næste artikel Professor: Nu affyres de europæiske bazookaer for at redde økonomien Professor: Nu affyres de europæiske bazookaer for at redde økonomien
Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

KØF: Formanden for Det Økonomiske Råd, professor Carl-Johan Dalgaard, forventer ikke, at en kommende velfærdslov vil gøre nogen større forskel for udviklingen af de offentlige udgifter. Men detaljerne kan få konsekvenser lokalt.