Håndværkerforening: Ubalanceret udligning skader Københavns lokale erhvervsliv

DEBAT: Hvordan skal man dog gå ud i verden og sælge København til internationale virksomheder, når ikke engang landets egen regering vil stå ved sin hovedstad, spørger Christoffer Susé, adm. direktør for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.

Af Christoffer Susé
Adm. direktør Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Regeringens politik om et Danmark i bedre balance er desværre ved at køre af sporet. I stedet for balance er regeringen nemlig ved at skabe en ny ubalance. Man har øjensynligt valgt at gå efter laveste fællesnævner, fremfor at prøve at spille hinanden bedre.

Det ses senest med regeringens nye forslag om at ændre på den kommunale udligning. Et forslag, som yderligere vil trække mere end 600 millioner kroner ud af Københavns Kommune alene – vel at mærke ud over de 1,1 milliarder kroner, som kommunen allerede i dag betaler til udligningen.

Det kan ikke undgå at få konsekvenser – heller ikke for de lokale virksomheder.

Kommunens erhvervspolitik bliver låst
For selvom der ikke er nogen tvivl om, at det går den rigtige vej i hovedstaden i disse år i forhold til for eksempel at skabe private arbejdspladser, så viser alle målinger og opgørelser, at det lokale erhvervsklima er udfordret.

Det skyldes blandt andet, at København har nogle af landet højeste kommunale erhvervsskatter og -afgifter. Det går særligt ud over det lokale erhvervsliv, for eksempel detailhandel, restauranter og caféer samt håndværksvirksomheder.

Med den ekstra store økonomiske byrde, som regeringen nu lægger på Københavns Kommune, vil kommunens mulighed for at ændre erhvervspolitisk kurs uundgåeligt blive ramt, fordi det låser kommunens økonomiske råderum. Både i forhold til at sænke erhvervsafgifterne og i forhold til at forbedre vejinfrastrukturen og dermed fremkommeligheden. To forhold, som er afgørende for mange lokale virksomheder.

Der er ingen tvivl om, at der skal være en rimelig økonomisk udligning mellem de forskellige regioner i Danmark. Men det er helt naturligt, at nogle byer og regioner er større og stærkere end andre. I dag er hovedstaden Danmarks største kraftcenter – også internationalt. Og det smitter af på resten af landet. Det skal vi da som land udnytte, glædes over og bakke op om.

For hvordan skal man dog gå ud i verden og sælge København til internationale virksomheder, når ikke engang landets egen regering vil stå ved sin hovedstad?

Forrige artikel Pia Olsen Dyhr: Klog og grøn regulering skal redde fjernvarmen Pia Olsen Dyhr: Klog og grøn regulering skal redde fjernvarmen Næste artikel Lokalavis-redaktør: En særlig plads i helvede til politiske analyser Lokalavis-redaktør: En særlig plads i helvede til politiske analyser
Nye tal: Kommuner afsætter flere penge til udsatte og ældre

Nye tal: Kommuner afsætter flere penge til udsatte og ældre

BUDGET: Kommunerne løfter budgetterne til udsatte børn og voksne med handicap. Men også de ældre er blevet prioriteret lokalt, viser gennemgang af budgettal. Oven i det kommer penge fra Folketinget til daginstitutioner og ældrepleje.