Overblik: Her er den nye digitaliseringsstrategi

DOKUMENTATION: Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal bidrage til udviklingen af en mere digital offentlig sektor frem mod 2020, er blevet offentliggjort. Se indholdet af strategien her.

Regeringen, KL og Danske Regioner har torsdag præsenteret den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, "Et stærkere og mere trygt digitalt samfund", der skal udgøre fundamentet for fremtidens offentlige Danmark.

Digitaliseringsstrategien sætter tre overordnede mål, som understøttes af et tilsvarende antal fokusområder. Hvert fokusområde har en række underliggende, konkrete initiativer, der skal bidrage til, at målene indfries.

De i alt 33 initiativer skal således gøre det muligt for den offentlige sektor at foretage fælles investeringer på områder, som er særligt komplekse, og hvor der samtidig er afhængigheder på tværs af myndighederne og sektorerne.

Se målene, fokusområderne og initiativerne nedenfor.

1. Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet
En brugervenlig og overskuelig digital offentlig sektor

 • Mere sammenhængende brugerrejser
 • Bedre digital kommunikation
 • Overblik over egne sager og ydelser
 • Bedre support til borgere og virksomheder
 • Alle meddelelser fra det offentlige er digitale

Bedre brug af data og hurtigere sagsbehandling

 • Klare juridiske rammer for digital forvaltning
 • Videre med gode grunddata
 • Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata

Bedre og mere sammenhængende velfærd

 • Sammenhængende velfærdsforløb for borgere
 • Bedre data på handikap- og udsatte voksne-området
 • Udbredelse af digitale velfærdsløsninger
 • Digital læring og undervisning
 • Offentligt ansattes digitale kompetencer


2. Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst
Bedre rammer for erhvervslivet

 • Automatisk erhvervsrapportering
 • Digitale udbud og indkøb
 • Cloud computing i den offentlige sektor

Offentlig data som vækstdriver

 • Åbne offentlig data
 • Smart City-partnerskab
 • Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata

En effektiv forsyningssektor

 • Fælles data om terræn, klima og vand
 • Åbne data om energiforsyning
 • Udveksling af data om nedgravet infrastruktur
 • Samlet it-arkitektur for affaldsdata


3. Tryghed og tillid skal i centrum
Den offentlige sektor passer godt på data

 • Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder
 • Fælles standarder for sikker udveksling af information
 • Digitale identiteter og rettighedsstyring
 • Nye generationer NemId, NemLog-in og Digital Post
 • Sikre ID-løsninger til børn og unge

Robust digitalt fundament

 • Gode data og effektiv datadeling
 • Robust drift for den fælles infrastruktur

Digitalisering for alle

 • Digital dannelse for børn og unge
 • Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder
 • Højt kendskab til informationssikkerhed

Læs hele digitaliseringsstrategien her.

Forrige artikel Regioner i krig mod statslige puljer Regioner i krig mod statslige puljer Næste artikel Nye mål for velfærdsteknologi er blandet landhandel Nye mål for velfærdsteknologi er blandet landhandel
Bondo stopper som lærernes formand

Bondo stopper som lærernes formand

STOP: Anders Bondo trækker sig som formand for Danmarks Lærerforening efter 18 år på posten. Tirsdagens arbejdstidsaftale med KL sætter punktummet for den 61-årige formand.