KL fik fælles fodslag i udligningskampen

FORSLAG: KL’s delegeretmøde gav solid opbakning til et kompromisforslag om at få KL til at lægge pres på regeringen for at sikre kommunernes finansiering.

Et stort flertal af KL’s delegerede enedes torsdag om at sende KL i byen for at kæmpe for bedre finansiering til alle landets kommuner.

Dermed lykkedes det KL at forvandle et potentielt tværkommunalt stridsemne om udligning til en samlende offensiv mod staten.

Udligningsspørgsmålet var kommet på dagsordenen efter indstilling fra den 11 borgmestre i Region Nordjylland.

Login