KL kaster nyt lys over brug af konsulenter i handicapsager

NOTAT: Et rundspørge fra KL blotlægger nye samarbejder mellem kommuner og konsulenter om besparelser i handicapsager. Ifølge ekspert lægger Ankestyrelsen an til grundig granskning af sagen.

Listen over kommuner, der har samarbejdet med konsulenter om at finde besparelser i handicapsager, bliver stadig længere.

I en rundspørge til landets kommuner, KL har lavet på vegne af Social- og Indenrigsministeriet, svarer 28 kommuner, at de har samarbejdet med konsulentvirksomhederne Trancit eller Brorson Consult om gennemgang af sager og/eller hjælp til forhandling med leverandører af ydelser på området.

Det fremgår af et notat, der er oversendt til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg.

Blandt de kommuner, der ikke tidligere været omtalt i forbindelse med denne type samarbejde, finder man blandt andet Assens, Vejen og Ballerup.

En enkelt af de 28 kommuner angiver dog, at de har benyttet en anden konsulent end Brorson Consult og Trancit til samme type arbejde. Det drejer sig ifølge Altingets aktindsigter på området om Sorø Kommune, der har samarbejdet med konsulent Sys Petersen om gennemgang af et ikke nærmere defineret antal sager i sidste halvdel af 2019.

En række af de 28 kommuner angiver samtidig, at de ud over samarbejdet om gennemgang og forhandling af enkeltsager også har indgået aftaler med Brorson Consult eller Trancit om ”kompetenceudvikling, forhandlerkursus, temadage, vagtplanlægning, arbejdstilrettelæggelse, levering af støtte med videre”.

Samarbejde om mere end besparelser
Samme type ydelser har yderligere 12 kommuner købt sig til hos de to konsulentvirksomheder, uden at det har indebåret gennemgang af konkrete sager.

39 kommuner oplyser til KL, at de ikke har indgået kontrakter med de to konsulentvirksomheder, mens 19 kommuner ikke har besvaret KL’s henvendelse.

KL peger i sin gennemgang af kontrakter på området på, at formålet ”kan” indbefatte, at kommunen skal opnå ”økonomiske besparelse, højne det faglige niveau samt tilpasse serviceniveauet”.

KL understreger samtidig, at man ikke har foretaget en juridisk vurdering af kontrakterne.

Parallelt med KL’s rundspørge har Ankestyrelsen kort inden jul indledt en tilsynssag rettet mod i første omgang 26 kommuner omkring deres samarbejde med konsulenter på social- og handicapområdet.

Minister overvejer konsekvenser
Det er sket efter anmodning fra Social- og Indenrigsministeriet. Og efter at have læst KL's redegørelse har social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) bedt Ankestyrelsen om at tage materialet med "i sine videre overvejelser." 

Ifølge ministeren har KL's undersøgelse ikke gjort hendes bekymring for kommunernes brug af ikke mindst resultatlønnede konsulenter i handicap sager mindre. Nærmere tværtimod.

Og det kan få konsekvenser for landets kommuner.

"Når Ankestyrelsen har færdiggjort deres vurdering, vil jeg overveje, om der er grundlag for at tage initiativer over for kommunernes praksis," skriver Astrid Krag i et svar til Folketinget.

Ankestyrelsen indleder omfattende tilsynssag
Af Ankestyrelsens henvendelse til de konkrete kommuner fremgår det, at Ankestyrelsen ikke kun stiller sig tilfreds med at få oplyst omfanget af samarbejdet med eksterne konsulenter, indretningen af betalingsaftaler og udfaldet af de sager, som konsulenterne har været involveret i.

Ankestyrelsen beder også om at få udleveret en række af de sagskomplekser, hvor konsulenterne har spillet en rolle. Deadline for kommunernes besvarelse er primo marts.

Samlet set er der ifølge professor i socialret John Klausen umiddelbart lagt op til en grundig undersøgelse af kommunernes samarbejde med de eksterne konsulenter.

Han undrer sig dog over, at Ankestyrelsen ikke ser ud til at interessere sig for, hvorvidt borgeren er blevet orienteret om, at der er inddraget ekstern konsulentbistand i sagsbehandlingen, og dermed i hvilket omfang borgeren har været inddraget.

”Jeg mener også, der kan være tilfælde, hvor der er tale om eksterne faglige vurderinger og pligt til partshøring,” skriver John Klausen i en mail.

Han forventer dog, at det er noget, Ankestyrelsen vil undersøge i de sager, hvor der er truffet afgørelser om ophør eller reduktion af hjælpen til en borger.

,

Forrige artikel Topforhandler for de offentligt ansatte trækker sig Topforhandler for de offentligt ansatte trækker sig Næste artikel Mange benspænd på vejen mod bred aftale om udligning Mange benspænd på vejen mod bred aftale om udligning
Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

KØF: Formanden for Det Økonomiske Råd, professor Carl-Johan Dalgaard, forventer ikke, at en kommende velfærdslov vil gøre nogen større forskel for udviklingen af de offentlige udgifter. Men detaljerne kan få konsekvenser lokalt.