KL til HK: I har ingen dokumentation for, at a-kasser gør det bedre end jobcentre

REPLIK: HK mener, at a-kasserne kender virksomhedernes behov bedre end jobcentrene, men det findes der simpelthen ingen dokumentation for, skriver Thomas Kastrup-Larsen,  formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

Af Thomas Kastrup-Larsen
Formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

I KL har vi en forventning om, at forhandlingerne om en ny beskæftigelsespolitik kører på højtryk.

Derfor er det selvfølgelig naturligt, at parterne rundt om forhandlingerne gør deres til at påvirke slagets gang. Alligevel ærgrer det mig altså, når debatten fyldes med påstande, der ikke synes at være belæg for.

Sådan en kunne man fredag læse her på Altinget i et debatindlæg fra Christian Grønnemark, formand for HK Hovedstaden, under overskriften "A-kasser er svaret på kritik af jobcentrene".

På baggrund af en undersøgelse fra Dansk Erhverv konkluderer han, at "når virksomhederne understreger, at jobcentrenes branchekendskab er for ringe, er der grund til at fremhæve det alternativ, fagbevægelsen har foreslået, nemlig at a-kasserne får den primære kontakt til deres arbejdsløse i de første 13 uger af ledighedsforløbet."

Men lad mig med det samme punktere myten om, at a-kasserne skulle kende virksomhedernes behov bedre end jobcentrene. Det findes der simpelthen ingen dokumentation for. Og der er heller intet i Dansk Erhvervs undersøgelse, som indikerer, at a-kasserne skulle have bedre fornemmelse for virksomhedernes krav til medarbejdernes kompetencer. Faktisk svarer 45 procent af virksomhederne "ved ikke" til spørgsmålet om "i hvilket omfang oplever I, at a-kasserne kender til virksomhedernes krav til kompetencer hos ansøgere til ledige stillinger?". Blot 14 procent svarer i høj grad eller i nogen grad.

Tallene viser tydeligt, at der ganske enkelt ikke er dokumentation for HK's påstand om, at a-kasserne er et bedre alternativ. Det er en oplevelse, som i vid udstrækning lever i a-kasserne og fagbevægelsen, men som man altså ikke umiddelbart er i stand til at underbygge.

Omfattende undersøgelse viser stor tilfredshed blandt virksomhederne
Tværtimod viser tal fra "Rekrutteringssurveyen" for foråret 2018 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at virksomhederne foretrækker kontakt til jobcentrene fremfor a-kasserne, når de har forgæves rekrutteringsforsøg.

I 23 procent af tilfældene tager virksomhederne kontakt til jobcentrene, mens de kun i 8 procent af tilfældene kontakter a-kassen.

Dansk Erhvervs undersøgelse viser, at flere virksomheder end i 2016 svarer, at de har dårlige erfaringer med jobcentrene i rekrutteringsøjemed. Men undersøgelsen baserer sig blot på 146 respondenter. Og med til billedet hører også, at svarfordelingen viser, at flere virksomheder svarer, at de generelt har gode erfaringer med jobcenteret.

I KL har vi netop fået dugfriske resultater ind ad døren fra en undersøgelse blandt 1.386 virksomheder, som har haft kontakt med jobcenteret inden for de seneste to måneder. Her svarer hele 83 procent, at de er tilfredse med kontakten til jobcentrene. Kontakten handler særligt om opkvalificering, løntilskud og virksomhedspraktik, dialog om arbejdskraftbehov og rekruttering. 78 procent svarer desuden, at de er meget tilfredse eller tilfredse med "jobcentrenes forståelse for virksomhedens behov".

Den oplevelse flugter med den udvikling, som jobcentrene har været igennem de seneste år, hvor markante serviceløft og flere virksomhedskonsulenter har bragt jobcentrene meget tættere på virksomhederne.

Lad ikke et slagsmål stå i vejen for forenkling
Vi har med andre ord i dag en beskæftigelsesindsats, hvor der generelt er et virkelig godt samarbejde mellem virksomhederne og jobcentrene.

Et samarbejde, som er helt afgørende for, at vi er i stand til at få de sidste flyttet fra ledighedskøen og ud til de virksomheder, der i høj grad efterspørger kvalificeret arbejdskraft.

Jobcentrene giver også udtryk for, at de har et godt samarbejde med a-kasserne. Vi mener ikke, at et slagsmål om, hvem der laver hvad skal stå i vejen for forenkling, der vil være til fordel for alle ledige i Danmark.

Opgaven en ekstremt vigtig, og jeg håber, at forhandlerne på Christiansborg læser med og lader en ny, forenklet beskæftigelsesindsats udforme sig på baggrund af fakta og dokumentation.

En ny lovgivning bør have fokus på at skabe gode rammer for den stærke kommunale indsats.

Enkle regler for eksempelvis praktik, opkvalificering og tilskud er nemlig helt centrale forudsætninger for, at jobcentrene kan blive ved med at levere en god og effektiv beskæftigelsesindsats, der sikrer arbejdskraft til virksomhederne – og ikke mindst job til borgerne.

Forrige artikel Debat: Bureaukratiet bør arbejde mere for borgernes skyld og mindre for sin egen Debat: Bureaukratiet bør arbejde mere for borgernes skyld og mindre for sin egen Næste artikel Forfatter: Beskæftigelsespolitikken er en slags moderne ”Arbeit macht frei” Forfatter: Beskæftigelsespolitikken er en slags moderne ”Arbeit macht frei”
  • Anmeld

    Mette Vallentin · Formand SFOF

    Gratis arbejde

    Selvfølgelig siger virksomhederne jobcenterne er bedre end A kasserne. Jobcenterne leverer jo gratis arbejdskraft på samlebånd til virksomhederne.

Regeringen opgiver ny havnelov inden valg

Regeringen opgiver ny havnelov inden valg

LUKKETID: Der kommer ikke nogen ny havnelov inden valget, men regeringen forsøger ifølge transportminister Ole Birk Olesen fortsat at få en politisk aftale på plads. Også det bliver svært, vurderer ordfører.