Kommunale topchefer frygter, at SVM-regeringens politik fører til forringelser af velfærden

SVM-regeringen vil holde kommunernes økonomi i stram snor og spare milliarder af kroner på administration og jobcentre. Det vil betyde dårligere velfærd, vurderer et stort antal kommunale økonomichefer overfor Altinget. KL-formand kræver ærlig kommunikation fra regeringen.

Besparelser på jobcentre og administration i landets kommuner skal sikre regeringen op mod seks milliarder kroner til andre prioriteringer, herunder højere løn til visse grupper af offentligt ansatte.
Besparelser på jobcentre og administration i landets kommuner skal sikre regeringen op mod seks milliarder kroner til andre prioriteringer, herunder højere løn til visse grupper af offentligt ansatte. Foto: Oscar Scott Carl/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Den lokale velfærd og service bliver svækket i kommunerne, som står for alt fra børnehaver til ældrepleje og hjælp til socialt udsatte.

Det frygter en stor andel af de kommunale økonomichefer kan blive konsekvensen, hvis SVM-regeringen fastholder sine økonomiske planer for kommunerne, viser en rundspørge fra Altinget.

”På bundlinjen kan det kun medføre, at vi er nødt til at ændre vores serviceniveauer. For vi har ikke andre muligheder,” siger en økonomichef, der ønsker at være anonym.

En anden økonomichef peger på, at blandt andet ønsket om at spare på tre milliarder kroner på administration i kommuner og regioner slet ikke harmonerer med virkeligheden i hans kommune, hvor man lige siden finanskrisen har sparet kraftigt på området.

Tages der ikke højde for lokale forskelle, vil sådanne besparelser bare ramme endnu hårdere.

”Skal vi finde vores andel på vores administration, så kan jeg love dig for, at vi virkelig kommer ned og skulle skære dybt. Det vil virkelig kunne mærkes. Både i vores politiske servicering og i servicen over for borgerne,” siger vedkommende.

Altinget har kontaktet de økonomiansvarlige embedsmænd i alle 98 kommuner og har fået svar fra 46.

Om rundspørgen

Altingets rundspørge er udsendt til enten økonomichef, teamleder for økonomi eller økonomidirektør i samtlige af landets kommuner. Den er gennemført i perioden fra d. 6. til d. 10. januar. 

46 har svaret på rundspørgen.

Ud af dem svarer de 27, at de er ’meget enige’ eller ’enige’ i, at de frygter, at regeringens økonomiske prioriteringer over for kommunerne vil svække den lokale velfærd.

Rigtig mange penge

Landets økonomichefer samles torsdag og fredag med over 1.000 andre embedsmænd, politikere og aktører til KL’s årlige kommunaløkonomiske forum i Aalborg.

Her vil der ikke mindst blive rettet fokus mod SVM-regeringens planer om at spare milliarder af kroner på kommunernes jobcentre og administration for at finansiere andre tiltag som blandt andet højere løn til udvalgte offentligt ansatte. 

Besvarelserne i rundspørgen er afgivet anonymt, og Altinget har efterfølgende været i kontakt med flere af respondenterne for at få uddybet deres besvarelser. 

Ingen har dog ønsket at stille sig frem med navn, fordi de som embedsmænd ikke ønsker at blive trukket ind i en meget politiseret diskussion. 

Men spørger man Kurt Houlberg, der er professor ved Vive med ekspertise i kommunal økonomi, så er det ”markante” beløb, regeringen vil spare.

”Det er mange penge. Og det skal ses i lyset af, at kommunerne, når de lægger budgetter fra år til år, typisk har fokus på de marginaler, de har mulighed for at flytte rundt på. Og for at få budgetterne til at hænge sammen har kommunerne i forvejen et stort fokus på, om de har den rette kapacitet og effektivitet i ressourceudnyttelsen,” siger han.

KL-formand: Regeringen skal være ærlig

Regeringen har lovet, at den de kommende år vil tilføre kommuner og regioner flere penge, i takt med at der kommer flere ældre og børn.

Fra kommunernes side peger KL dog på, at det ikke er nok til at kompensere for, at der også er stigende udgifter på ikke mindst social- og sundhedsområdet.

Og når der samtidig lægges op til at skære milliarder af kroner i bevillingerne til administration og jobcentre, så frygter også KL’s formand, at borgerne er nødt til at indstille sig på, at vi ikke fastholde den nuværende velfærd.

”Det er regeringen, der fastsætter den økonomiske politik for Danmark, men man skal være ærlig om, hvad den betyder: nemlig at der kommer mindre af det, vi plejer at kunne lave. Man skal ikke signalere det omvendte,” siger Martin Damm.

Kommunerne bruger aktuelt mellem 40 og 45 milliarder kroner på administration lidt afhængig af, hvad der tælles med.

I den sammenhæng kan en besparelse på et par milliarder lyde som et mindre beløb.

Alligevel har Kurt Houlberg fra Vive svært ved at forestille sig, at regeringen kan afskaffe så mange regler og så meget bureaukrati, at det ikke vil påvirke servicen over for borgere og virksomheder.

Ikke bare papirnusseri og kolde hænder

Han peger på, at administration eksempelvis dækker ting som rådgivning i borgerservice, socialrådgiveres arbejde i sociale sager, håndtering af byggesagsbehandling og ansøgninger fra virksomheder – og ofte tælles decentral ledelse på velfærdsområderne også med.

”Forestillingen om de såkaldt kolde hænder og at det er unødig bureaukrati, hvor man bare sidder og flytter unødige stakke af papir rundt fra det ene til det andet bord, det er et meget forsimplet og fortegnet billede af virkeligheden derude,” siger Kurt Houlberg.” siger Kurt Houlberg.

Når det kommer til jobcentre og beskæftigelsesindsatsen er regeringens spareplaner endnu mere markante. Her vil regeringen spare tre milliarder kroner ud over den milliard, der skal spares for at finansiere den såkaldte Arne-pension.

Vel at mærke ud af samlet budget på omkring 11 milliarder kroner. Her af bruges cirka halvdelen på drift af jobcentre, mens den anden halvdel går til indsatser målrettet de ledige.

”Man skal selvfølgelig se, hvor langt man kan nå ved at fjerne regler, som man kan blive enige om er unødvendige. Men skal man gennemføre besparelser af den her størrelsesorden, så skal nogen træffe beslutninger om, hvilke målgrupper der ikke længere skal have hvilke indsatser. Det er meget markante besparelser, som kræver markante beslutninger,” siger Kurt Houlberg.

V: Frisættelse vil sikre velfærden

I forhold til de administrative besparelser hersker der ifølge en erfaren økonomichef en udbredt undren blandt hans kollegaer over, at regeringen har stort fokus på kommunernes udgifter, men ikke statens egne, som ifølge en opgørelse fra Cepos ellers er vokset markant.

”Styringskompleksiteten i kommunerne er blevet større, men vi har jo ikke set den samme eksplosive udvikling på den samlede administration, som man ser i staten. Det er derfor jeg reagerer, for det her bliver rigtig, rigtig svært,” siger økonomichefen.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har ikke ønsket at kommentere på Altingets rundspørge, men henviser i stedet til regeringspartiernes finansordfører.

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, er ikke vendt tilbage på Altingets henvendelse. Men Torsten Schack Pedersen fra Venstre deler ikke økonomichefernes bekymring for, at regeringens politik vil svække velfærden.

Ifølge ham vil det tværtimod blive muligt mindst at fastholde samme kvalitet, som den vi kender. Om end det på nogle områder vil ske på en ny og anderledes måde.

”Det mener jeg bestemt, kan lade sig gøre. Jeg vil ikke hælde cement ned over den offentlige sektor. Der er brug for at sætte flere områder fri, og det er en af de ting, der er helt centrale i regeringsgrundlaget. Det kan frigøre ressourcer til kernevelfærd,” siger Torsten Schack Pedersen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Torsten Schack Pedersen

MF (V)
HH (Nordvestjysk Handelsgymnasium 1995), cand.polit. (Københavns Uni. 2004)

Kurt Houlberg

Professor, Vive
cand.phil. i samfundsfag (Odense Uni. 1988), cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1989), ph.d. i statskundskab (SDU 2007)

Martin Damm

Borgmester (V), Kalundborg Kommune, formand, KL
mpm (SDU 2005), civiløkonom (Handelshøjskolen, Slagelse 1994), seniorsergent (Frederikshavn 1989), elektronikmekaniker (Holmen Kbh. 1985)