Kommunalpolitiske visioner for og med borgerne

KRONIK: Der er brug for ambitiøse visioner i kommunerne, og flere kommunalbestyrelser har kastet sig over opgaven. Men der skal sættes turbo og fokus på opgaven, skriver Eva Sørensen og Jacob Torfing.
Placeholder image
Der er brug for ambitiøse visioner ude i kommunalbestyrelserne. Det tjener både politikere og borgere bedst, hvis politikerne koncentrerer sig om politik, skriver Eva Sørensen og Jacob Torfing. Foto: Colourbox
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvis de lokale politiske visioner udvikles for og med borgerne, kan de bidrage til at styrke kommunalpolitikernes politiske lederskab, og vælgerne forventer faktisk, at politikerne laver politik og udøver politisk lederskab, i stedet for at fortabe sig i sagsbehandling, småsager og store bunker af mødepapirer.

Eva Sørensen og Jacob Torfing , Professorer, Roskilde Universitet
Fakta

Deltag i debatten!

Send dit indlæg til kim@altinget.dk  

Af Eva Sørensen og Jacob Torfing
Professorer, Roskilde Universitet

Der udfoldes i dag store bestræbelser på at styrke kommunalpolitikernes politiske lederskab. Målet er ikke mindst at sikre, at politikerne bruger mindre tid på administrativ styring og mere tid på politikudvikling. Ideelt set bør politikudviklingen i kommunalbestyrelserne tage udgangspunkt i lokale visioner, som er politisk forankrede, ambitiøse, relevante, innovative og realiserbare. 

Her tænkes ikke på en vision for udviklingen af kommunen, dens organisation og service, men på en vision for borgernes liv i kommunen, og for, hvordan borgere og kommune sammen kan skabe et bedre samfund. Skal visionen være både ambitiøs, relevant, innovativ og realiserbar, skal den skabes sammen med borgerne.

Hvad er en politisk vision?
En kommunalpolitisk vision forsøger at sætte et ambitiøst pejlemærke for den fremtidige udvikling af lokalsamfundet. Den giver løfte om en bedre fremtid og rummer svar på lokalsamfundets mest påtrængende problemer og udfordringer.
 
Visionen skal være så ambitiøs, at det stensikkert vil kræve både tid og ressourcer at realisere den. Hvis visionen derfor kan siges at være uden for umiddelbar rækkevidde, så skal den til gengæld være inden for synsvidde. Den skal kunne skimtes i horisonten og beskrive en mulig og nær fremtid, som inspirerer til handling nu og her.

Politisk forankring
I udviklingen af en ny politisk vision er det en god ide at tage udgangspunkt i, hvad de forskellige politiske partier måtte have af visioner for lokalsamfundets udvikling og forsøge at identificere en vis fællesmængde.
 
Partierne er ofte mere uenige om de konkrete strategier, midler og løsninger end om de overordnede visioner. De eksisterende partipolitiske visioner rummer dog sjældent svar på alle de væsentlige problemer og udfordringer, som lokalsamfundet står over for. Det er derfor nødvendigt at udvikle en mere aktuel og omfattende vision, som der er fælles ejerskab til i kommunalbestyrelsen. 

Udfordringen er her at formulere en fælles vision, som udstikker en klar og tydelig retning for lokalsamfundet, og ikke bare består af en række positive formuleringer, som ingen kan være uenige i. Hvis denne udfordring overvindes vil visionen kunne danne udgangspunkt for kommunalbestyrelsens udvikling af konkrete politikker og strategier gennem en eller flere valgperioder.  

Samfundsmæssig relevans
For at sikre visionens relevans er det nødvendigt, at politikerne mobiliserer al den nødvendige ekspertviden om indholdet, karakteren og omfanget af lokalsamfundets problemer og udfordringer.
 
Denne ekspertviden, som i høj grad vil komme fra kommunale ledere, konsulenter, forskere, medarbejdere og andre vidensproducenter, skal suppleres af systematisk viden om de problemer, som borgerne oplever, og den uro og de forhåbninger, de nærer for fremtiden.
 
Det er dog vigtigt, at politikerne forholder sig kritisk til inputtet fra eksperter og lægfolk ud fra deres egne politiske holdninger og værdier. Visioner skal udarbejdes på grundlag af indgående viden om lokalsamfundet, men det er i sidste ende politikerne, der skal definere og prioritere de problemer og udfordringer, som visionen skal give svar på.

Behov for innovation
Mange af de problemer og udfordringer, som visionen forsøger at adressere, har karakter af 'ondartede problemer', som er svære at definere og endnu sværere at finde løsninger på. Det er problemer, som hverken kan løses ved hjælp af de eksisterende politikker eller ved hjælp af øget ressourcetilførsel. Der er med andet ord brug for politikinnovation. 

Når man er kørt fast og har behov for at gå nye veje i udviklingen af lokalsamfundet, er der behov for at tænke ud af boksen og bryde med den politiske vanetænkning og den gængse praksis.
 
Forskningen viser, at innovationskraften øges gennem samarbejde med borgere, medarbejdere og private interessenter. Når stikket sættes i lokalsamfundet, og visionen samskabes med borgerne, så skabes der ofte en langt bedre forståelse af problemerne. Samtidigt øges iderigdommen og mulighederne for at trække på lokalsamfundets ressourcer i realiseringen af visionen. 

Visionens realiserbarhed
En vision skal ikke blot være ambitiøs, relevant og innovativ, men også realiserbar. Formuleringen af en vision skal derfor tage udgangspunkt i kommunens DNA i form af den politiske, økonomiske og sociale historie, samt i aktuelle dynamikker og succeshistorier. Begge dele skaber muligheder og begrænsninger for visionens realisering.
 
Der er i en hver kommune nogle styrker og potentialer, der kan udnyttes, men samtidig er der også nogle ting, som ikke kan lade sig gøre på grund af manglen på lokale ressourcer og kapaciteter og på grund af den socioøkonomiske kontekst og de indgroede traditioner i kommunen, som man enten ikke kan eller ønsker at ændre.

Ud over afsættet i den lokale kontekst, så er der yderligere to ting, der bidrager til en visions realiserbarhed. Den første er, at den anviser nogle veje til det fremtidige mål, som gør det muligt at bruge den som udgangspunkt for formuleringen af nogle mere konkrete målsætninger og strategier. Den andet er, at borgere, medarbejdere og lokale interessenter har været inddraget i et sådan omfang, at de har fået ejerskab til visionen.
 
Fælles ejerskab er afgørende for, at visionen føres ud i livet.

Gang i visionsarbejdet
Mange af de nyvalgte kommunalbestyrelser har kastet sig over arbejdet med at udvikle en ny vision, og kommuner med gamle og utidssvarende visioner burde gøre det samme, så der kan skabes retning i det politiske arbejde.
 
Hvis de lokale politiske visioner udvikles for og med borgerne, kan de bidrage til at styrke kommunalpolitikernes politiske lederskab, og vælgerne forventer faktisk, at politikerne laver politik og udøver politisk lederskab, i stedet for at fortabe sig i sagsbehandling, småsager og store bunker af mødepapirer.
 
Der er derfor god grund til at sætte turbo på den lokale samskabelse af nye visioner for udviklingen af det sociale og politiske fællesskab i kommunen.
 
 
Omtalte personer

Jacob Torfing

Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC, doctor scientiarum administrationis
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1987), MA (Essex 1988), ph.d. (Essex 1993)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser