legoland
Billund Kommune er en af de dygtigste til at holde udgifterne til administrativt personale nede, viser ny analyse fra KREVI. Her er det et billede fra byens stolthed, Legoland. (Foto: Pressebilled, Legoland)

Kommunerne slanker organisationen

25. april 2012 kl. 23:59
ØKONOMI: Kommunerne har reduceret antallet af administrative medarbejdere og på den måde sparet 100 kr. pr. indbygger, viser ny analyse. "Kommunerne har været presset til at effektivisere overalt i organisationen," forklarer programchef hos Anvendt KommunalForskning, Kurt Houlberg.
| Flere

De danske kommuner har strammet livremmen de seneste år og sparet på de administrative medarbejdere.

Det viser tal, som det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) har samlet i et nyt notat.

Dermed falder kommunernes administrative personaleforbrug for første gang siden kommunalreformen.

Men kommunalreformen, der trådte i kraft i 2007, har faktisk en del af æren for de flotte tal, forklarer programchef hos Anvendt KommunalForskning, Kurt Houlberg.

"En del tidligere chefer, der ikke fik chefstillinger efter kommunalreformen, blev siddende som dyre specialkonsulenter i de nye kommuner. Mange af de stillinger er efterhånden blevet nedlagt, i takt med at medarbejderne har fundet andre job eller er gået på pension. En anden væsentlig forklaring er, at kommunerne har været presset til at effektivisere overalt i organisationen, ikke mindst efter 2009, hvor de brugte mange flere penge, end de budgetterede med."

Langt fra top til bund
Der er stor forskel på de dårligste og de dygtigste kommuner. En af duksene er Odder, der fører an i to ud af de tre benchmarks, fremhævet i KREVI-notat. Borgmesteren i midtjyske Odder, Elvin J. Hansen (S), mener, at kommunens struktur har en del af æren for de fornuftige tal.

"Vi har en flad struktur med kort afstand til ledelsen og frihed under ansvar. Vi har haft succes med at stole på medarbejderne. Samtidig har vi nogle dygtige og effektive medarbejdere og en effektiv ledelse. Vi bruger den digitale verden meget. For eksempel kan man søge byggetilladelse digitalt og hurtigt få at vide, om der er nogen problemer," siger Elvin J. Hansen.

Mange kommuner har hentet penge på digitale løsninger, siger Kurt Houlberg fra AKF:

"De fleste kommuner har effektiviseret ved at indføre digitale selvbetjeningsløsninger. Men jeg har svært ved at se, hvordan flad struktur og frihed under ansvar påvirker KREVI's tal for personaleforbruget."

Glostrup i bund
Altinget | Kommunal har talt med flere borgmestre fra kommuner, der tager sig skidt ud i KREVI's undersøgelse, men ingen af dem anerkender resultaterne.

"Sådanne statistikker snyder," siger Glostrups borgmester, John Engelhardt (V).

Glostrup er næstringest af alle kommuner ift. antallet af lønkroner pr. indbygger, og kun minikommunen Læsø bruger flere penge på det adminstrative personale i forhold til antallet af indbyggere.

"Der er flere forklaringer på, hvorfor vi ligger, hvor vi ligger. Vi har i forbindelse med kommunalreformen overtaget en række opgaver fra det gamle amt. Tallene kan også snyde, når det kommer til, hvordan man konterer, og hvor meget man har konkurrenceudsat, udliciteret og centraliseret. Men jeg vil ikke afvise, at andre kommuner er dygtigere end os."

Forklaringer halter
Vallensbæk er en anden af de dårligt præsterende kommuner. Kommunen har den femtestørste andel af administrative medarbejdere i sin stab. Borgmester Henrik Rasmussen (K) siger:

"Vi har trukket mange af de decentrale administrationsopgaver ind på rådhuset, og så ser det ud, som om vi har en stor administration. For KREVI kigger kun på administrationen centralt og ikke decentralt."

Men de to borgmestres forklaringer halter.

I notatet fra KREVI anføres det, at fordelen ved den valgte opgørelsesmetode netop er, "at tallene kan sammenholdes på tværs af kommuner, uanset om kommunerne har forskellig konteringspraksis eller forskellig grad af decentralisering af administrative opgaver."

Ikke 100 pct. præcist
Der kan dog være en smule usikkerhed ved tallene, forklarer Kurt Houlberg fra AKF.

"Grundlæggende anser jeg tallene for pålidelige for det administrative personaleforbrug, og de giver et fornuftigt sammenligningsgrundlag. Men der bliver ikke taget højde for administrative udgifter ud over personaleforbruget eller for udlicitering. Så hvis en kommune udliciterer administrative opgaver, såsom løn, bliver der færre administrative medarbejdere, men der er stadigvæk en udgift. Desuden kan centralisering af en indkøbsordning bonne negativt ud på en misvisende måde. For tallene tager kun højde for de øgede udgifter, der følger med at administrere ordningen, men ikke den besparelse på indkøb, der følger med.

 

Dokumentaion

Dygtigst og dårligst 

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK