Landdistrikter: Geografi må ikke afgøre muligheden for et værdigt liv

DEBAT: Hvis Frederikshavn indgik i hovedstads-udligningen, ville kommunen få over 100 millioner kroner ekstra, skriver Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd og opfordrer til fair omfordeling.  

Af Steffen Damsgaard
Formand, Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikterne er et varmt emne i dansk politik. Skævhederne mellem land og by er i fokus hos de folkevalgte på begge sider af det politiske spektrum.

Det er på sin plads efter en årelang centraliseringsbølge, hvor mange af landets mindre samfund har set politistation, rådhus og hospital forsvinde og efterlade et rømmet landskab med mangel på offentlige arbejdspladser og langt til den offentlige service.

Når finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet om kort tid fremlægger en rapport med anbefalinger om det kommunale tilskuds- og udligningssystem, er det mit håb som formand for Landdistrikternes Fællesråd, at et samlet Christiansborg vil være med til at sikre, at hele Danmark får del i vores velfærdssystem.

Udligning rammer skævt
Selvom den oprindelige idé bag udligningsordningen var at sørge for, at alle landets borgere kan forvente stort set samme velfærdsservice, uanset om de har bosat sig på Frederiksberg eller i Frederikshavn, så fungerer idéen ikke efter hensigten.

Udligningssystemet rammer skævt og bør laves om.

Der er 34 kommuner i hovedstadsudligningen. Sammenligner man de 34 kommuner med resten af landets kommuner, træder udligningssystemets skævhed frem.

Uden for hovedstadsområdet tjener befolkningen mindre, mens de betaler mere i skat. Provinskommunerne bruger færre penge på ældre, skoler og daginstitutionerne, mens de sideløbende udbetaler flere overførselsindkomster end hovedstadsudligningens 34 kommuner.

Hvis Frederikshavn var hovedstad
Helt konkret betyder skævvridningen, at hvis eksempelvis Frederikshavns Kommune blev indlemmet i hovedstadsudligningen, ville kommunen få 111,9 millioner kroner ekstra i årligt tilskud. På det nære velfærdsniveau kunne Frederikshavns Kommune ansætte 273 ekstra pædagoger, 289 ekstra sosu'er og oprette 224 lærerstillinger.

Samtidig er det faktiske beskatningsniveau 1,25 procent lavere i hovedstaden end i provinsen. Alligevel er serviceniveauet langt højere i hovedstaden end i provinsen.

Bedre Balance har lavet beregninger, der viser, at udgifterne per ældre borger er 12 procent højere i hovedstaden end i resten af landet, mens udgifterne til børnepasning ligger hele 30 procent højere per barn i hovedstaden end i provinsen. Samlet set inddeler det landets kommuner i et A- og et B-hold.

Det er en økonomisk forskel, vi ikke kan sidde overhøring.

Behov for stabilt budgetgrundlag
Derfor har vi brug for en reform af udligningssystemet, så det skaber et Danmark i balance frem for et skævvredet land. Alle danske kommuner bør have et stabilt budgetgrundlag til at sikre kommunens borgerne den velfærd, vores land er berømmet for.

Men goderne bliver kun ligeligt fordelt, hvis vi sikrer en fair omfordeling på tværs af kommunale grænser.

I Landdistrikternes Fællesråd ønsker vi, at hovedstadsudligningen bliver afskaffet, mens landsudligningen hæves. Vi ønsker en udligningsmodel, hvor samtlige kommuner indgår i de samme udligningsordninger. På den måde skaber vi et velfærdsdanmark i balance.

Det er en klar politisk opgave at skabe et sammenhængende velfærdssystem, hvor geografi ikke afgør muligheden for at leve et værdigt ældre- eller børneliv, samt et velfærdssamfund, der klæder alle sine børn på med den bedste uddannelse – uagtet om de bor i Taarbæk eller Thy.

Derfor håber jeg, at regeringen og Folketingets partier vil reformere udligningsordningen og skabe et velfærdsdanmark i balance.

Forrige artikel Finn Rudaizky: Jeg blev offer for en ‘kalkunjagt’ Finn Rudaizky: Jeg blev offer for en ‘kalkunjagt’ Næste artikel Ekspert: Forenkling af udligning taber ofte til faktisk fordeling Ekspert: Forenkling af udligning taber ofte til faktisk fordeling