Landdistrikternes Fællesråd: Tænk på landdistrikterne i alle lovforslag

DEBAT: For hver lov, der udarbejdes, skal det specifikt udpensles, hvad et forslag vil have af konsekvenser for landdistrikterne. Det skal sikre bedre sammenhængskraft, skriver Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Af Steffen Damsgaard

Formand for Landdistrikternes Fællesråd

Mange områder uden for de store byer er udfordrede. På befolkningstallet, i forhold til uddannelsestilbud, men også når vi ser på noget så basalt som borgeres mulighed for at gå på nettet og tale i mobiltelefon. Det er med til at skævvride vores land – og sætte sammenhængskraften under pres.

Lad det være sagt med det samme: Landdistrikternes udfordringer er langt hen ad vejen politisk betingede. Beslutningerne på Christiansborg handler nemlig om en række af de overordnede rammebetingelser, som i bund og grund er afgørende for, at vi kan skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Det være sig i forhold til infrastruktur, uddannelse, bosætning, sundhed og erhverv. Tænk bare på lempelserne af detailhandelsbestemmelserne, besparelserne på uddannelsesområdet og nu udspillet til en ny taxilov. Det er alt sammen initiativer – skrevet bag et skrivebord på Christiansborg – som ikke har rod i det, landdistrikterne oplever, nemlig virkeligheden.

Jeg tror ikke altid, det er en tilsigtet udvikling, men derimod en konsekvens af, at politikerne aldrig vurderer, hvad et konkret lovforslag betyder for sammenhængskraften og for yderområderne.

Derfor har Landdistrikternes Fællesråd længe været fortaler for, at man indfører et såkaldt landdistriktsfilter på lovgivningen, så den til enhver tid siddende regering – i modsætning til i dag – tydeligt skal redegøre for de landdistriktsmæssige konsekvenser, når der fremsættes et lovforslag.

Er blevet taget godt imod

Filteret vil konkret betyde, at der, før en lov vedtages, skal foretages en konsekvensanalyse, der afsøger lovforslagets konsekvenser for land- og yderområderne.

Forslaget er blevet taget rigtig godt imod, både fra Christiansborg og også fra borgmestre rundt i hele landet. Faktisk mener hele 28 borgmestre, at vores forslag er en god idé.

Og nu får vi også opbakning fra SF på Christiansborg. Formand for SF, Pia Olsen Dyhr, og tidligere folketingsmedlem Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) oplyste forleden, at partiet vil genfremsætte sit beslutningsforslag om konsekvensanalyse af lovforslags virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder og på øer.

Også Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har støttet idéen.

Det er meget positivt, for efter årtier med centralisering og skævvridning har vi mere end nogensinde før behov for et langsigtet og vedvarende fokus på udviklingen i landdistrikterne. Med et landdistriktsfilter kan vi sikre, at politikerne får det fulde kendskab til, hvilke konsekvenser et lovforslag kan have, hvis de gennemfører det.

Og derfor håber jeg, at alle Folketingets partier vil bakke op om beslutningsforslaget fra SF.

Det her handler nemlig ikke om partipolitik, og jeg tror egentlig, at alle landdistriktsordfører er enige om, at politisk fnidder på Christiansborg ikke må stå i vejen for at sikre vores sammenhængskraft som nation.

Forrige artikel Bedre Balance: Kommunal udligning straffer ikke hovedstaden Bedre Balance: Kommunal udligning straffer ikke hovedstaden Næste artikel Merete Riisager: Frie skoler er en vigtig del af dansk skoletradition Merete Riisager: Frie skoler er en vigtig del af dansk skoletradition