Mindre omfordeling og statsfinansierede skattelettelser: Fem nedslag i aftalen om ny udligning

REFORM: Flere statslige penge, mindre omfordeling mellem kommunerne og statsfinansierede skattelettelser. Det er nogle af de centrale elementer i den nye aftale om fordeling af penge mellem kommunerne. Få det vigtigste at vide her.

Kommunal udligning giver knap så mange kvaler, når bare staten betaler.

Det kunne være en konklusion oven på den aftale om en reform af den kommunale udligningsordning, som et bredt flertal i Folketinget tirsdag præsenterede.

Med aftalen er der justeret på en række større og mindre stilleskruer i udligningsordningens teknik. Der er oprettet nye puljer, som målretter et milliardbeløb til forskellige udvalgte kommuner.

Login