Minister om sundhedsklynger: Det er spændende tanker

ORGANISERING: Spændende tanker, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om det forslag om sundhedsklynger, som Kjeld Møller Pedersen, Leif Vestergaard Pedersen og Frede Olesen er kommet med. Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), advarer mod at oprette mini-amter.

Opret sundhedsklynger med fælles ledelse, der skal kunne lave bindende beslutninger for regioner, kommuner og praktiserende læger.

Det var essensen i forslaget fra professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen, direktør for Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen og professor i almen praksis på Aarhus Universitet Frede Olesen.

I en kronik i Politiken er de tre markante sundhedsstemmer kommet med deres indspark til, hvordan man løser sundhedsvæsenets største udfordring: manglende sammenhæng mellem det regionale sygehusvæsen, de kommunale sundhedstilbud og almen praksis.

De tre eksperter foreslår, at sundhedsklyngerne etableres omkring landets akuthospitaler, og at de skal have det overordnede ansvar for den samlede sundhedsindsats i det geografiske område omkring hospitalet.

Forslaget kommer op til de to store udspil, som regeringen har på trapperne i foråret i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger med regionerne: en sundhedsreform, der skal styrke sammenhængen og det nære sundhedvæsen, og en ny styringsmodel for sygehusvæsenet.

Trane Nørby: Spændende tanker
Og det er måske ikke helt urealistisk, at noget, der ligner sundhedsklynger, kan blive en del af løsningen. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er ikke afvisende overfor idéen, og hun peger også på, at man allerede eksperimenterer med mere fælles ledelse på tværs af regioner, kommuner og almen praksis.

"Det er spændende tanker. Hele spørgsmålet om fælles ledelse og fælles økonomi er også noget, vi har taget op i forbindelse med den nye generation af sundhedsaftaler. Nogle steder er det måske det, der skal til, så man ikke skal slås om, hvem der skal have opgaven, og hvem der skal betale," siger Ellen Trane Nørby.

De tanker, som Kjeld Møller Pedersen, Leif Vestergaard Pedersen og Frede Olesen præsenterer i deres kronik, er ikke nye for sundhedsministeren.

"De er ikke de eneste, der taler om det. Vi har fra starten sagt, at regionerne har populationsansvaret, hvilke nogle har løftet bedre end andre," siger hun og fortsætter:

"Men det er spændende tanker, også set i forhold til, at vi lige nu sidder og arbejder med en ny styringsmodel. Vi præsenterer regeringens bud senere på foråret."

Lose: Vi skal ikke have nye mini-amter
I Danske Regioner er formand Stephanie Lose en smule mere forbeholden over for at organisere sundhedsklynger omkring akuthospitalerne.

"Jeg synes, der er en risiko for, at man mister noget sammenhæng, for sundhedsvæsenet kan jo ikke klares omkring et akutsygehus," siger Stephanie Lose og fortsætter:

"Med specialeplanen er en række funktioner jo spredt ud over en større geografi, og ikke alle sygehuse har de samme funktioner. Det var jo hele argumentet for at gå væk fra amter og over til regioner. Derfor skal vi passe på, at man ikke vender tilbage til at have mini-amter inden for regionerne."

Men de mere generelle tanker om, at mere fælles ledelse kan skabe bedre sammenhæng, nikker Stephanie Lose genkendende til. Men det kræver blandt andet, at der bliver fjernet lovgivningsmæssige barrierer, siger hun.

"Der er rigtigt meget potentiale i den klyngedannelse, der er i gang i almen praksis. Jeg tror på løsninger, hvor vi har fælles ledelse, som der for eksempel er i akutteamet i Esbjerg. Men lige nu er der ting, vi ikke har en chance for at løse sammen i regioner og kommuner, fordi der er lovgivning, der forhindrer det."

Fælles økonomi er Stephanie Lose også åben over for.

"Hvis man tænker, det løser opgaven på den bedste måde, så har jeg slet ikke noget imod det. Det skal der dog også skabes nogle rammer for. Første skridt er, at vi skal se, at det med fælles ledelse og organisering rykker rigtigt meget," siger hun.

KL: Bringer os ikke tættere på borgeren
I KL er man ikke begejstret for ideen. I et tweet skrev organisationen, at sundhedsklyngerne vil blive et ekstra administrativt lag, der hæmmer muligheden for at tænke på tværs af politiske områder:

Forrige artikel Claus Juhl: Nationalt erhvervsfremme er ikke klassisk centralisering Claus Juhl: Nationalt erhvervsfremme er ikke klassisk centralisering Næste artikel Eksperter om OK18-efterspil: Den danske model skal justeres Eksperter om OK18-efterspil: Den danske model skal justeres