Økonomichefer efterlyser flerårige økonomiaftaler

FORHANDLING: Tre ud af fire økonomichefer svarer i en rundspørge, at der er behov for at indføre flerårige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Særligt anlægsområdet behøver mere langsigtet planlægning.

Der er for meget stop-and-go over kommunernes økonomi. I stedet for et-årige økonomiaftaler bør regeringen og KL i stedet fastlægge kommunernes økonomiske rammer for flere år ad gangen.

Det er budskabet fra et stort flertal af de kommunale økonomichefer, som har svaret på en rundspørge, Altinget har gennemført.

Flerårige aftaler kan ifølge formanden for den kommunale Økonomidirektørforening, Tom Ahmt, bidrage til at sikre bedre styring af den enkelte kommunes økonomi.

Login