R: Derfor er der behov for en enstrenget udligningsordning

DEBAT: Folketinget bør sigte efter en enstrenget udligningsordning. Den skal afløse hovedstadsudligningen og landsudligningen, skriver kommunalordfører Kathrine Olldag (R).

Af Kathrine Olldag (R)
Kommunalordfører

Den går ikke længere. Flaskehalsen peger på os politikere på Christiansborg.

Kommunerne råber på en udligningsreform, der ikke bare justerer lidt på den meget komplicerede og forældede ordning, men som reelt moderniserer og forenkler den, så den passer til kommunernes virkelighed anno 2019.

I alt for mange år har vi diskuteret udligning fra hver vores skyttegrav og kastet tal og statistikker i hovedet på hinanden.

Kommuner har samlet sig i lobbygrupper og kæmpet med hver sit artilleri. Nøgletal fyger om ørerne, og alle mulige og umulige parametre blandes ind i diskussionen.

Det er tid til at rydde op i udligningen. Virkeligheden kalder på løsninger – og dem vil vi rigtig gerne være med til at finde.

Sigt efter en enstrenget ordning
I Radikale Venstre mener vi, at det er tid til at gøre grundlæggende op med ad hoc-politik og lappeløsninger.

Vi mener, at Folketinget bør sigte efter en enklere enstrenget udligningsordning, som gælder for alle landets kommuner. Den skal afløse både den nuværende hovedstadsudligning og landsudligningen.

Vi ønsker et grundlæggende nyt system, som tager højde for sociale skævheder i langt højere grad end i dag – uanset hvor i landet vi finder dem.

Vi ønsker ligeledes, at udligningsandelen hæves i hele landet for at imødegå det demografiske træk, som kommunerne i høj grad kommer til at mærke i de kommende år.

Vi tror på, at en højere udligningsandel vil være med til at skabe større lighed i velfærd på tværs af kommuner.

Fokus må og skal være på at løse de sociale og demografiske udfordringer, der findes overalt i vores land, og sikre en ensartet kvalitet i alle vores velfærdsinstitutioner.

Det handler altså ikke om den ene kommune mod den anden kommune, men om et fælles træk, hvor vi løfter velfærden sammen – i hele landet.

Mangler penge til at eksekvere gode intentioner
I Danmark fordeler vi skatteindtægterne i hele landet efter principper om solidaritet og lighed i velfærd.

Vi vil gerne have, at når vi taler om folkeskolen, så taler vi om den som en enhed og ikke om 98 forskellige slags skoler. Vi har én lov, som folkeskolen skal efterleve.

Vi ønsker for eksempel også, at pårørende og patienter oplever ensartede, gode demensindsatser i kommunerne. Det har vi i hvert fald lovgivet om.

På samme måde har vi på samtlige velfærdsområder udførligt lovgivet fra Christiansborg med krav om, at kommunerne skal eksekvere alle de gode intentioner.

Det kan de kun, hvis de budgetmæssigt har nogenlunde samme forudsætninger. Altså penge nok. Og det har de ikke i dag, når udligningsmidlerne og bloktilskuddet er fordelt, for der følger sjældent penge med de mange politiske fordringer fra Christiansborg.

Handler ikke om familiers rådighedsbeløb
Når vi diskuterer udligning, så er det vigtigt at være helt skarp på, hvad det er, vi taler om.

Udligningsordningen handler ikke om familiers rådighedsbeløb i det ene eller andet postnummer, som intet har med kvaliteten af velfærd at gøre i den pågældende kommune.

Den handler heller ikke om friværdi i boliger eller om boligmarkedets geografiske skævhed i det hele taget. Det har ingen direkte betydning for kvaliteten af velfærd i en kommune.

Den handler heller ikke om serviceniveau, hvis beregningen omfatter overførselsindkomster. For så vil kommuner med meget store grupper af borgere på overførselsindkomst fremstå med et højt serviceniveau, selvom ethvert besøg på deres ældrecentre vil kunne påvise, at serviceniveauet reelt er lavt.

Udligningsordningen handler ene og alene om kvaliteten af vores fælles klassiske velfærdsinstitutioner og ydelser. Intet andet.

Kommunerne kalder på en reform af den forældede og alt for komplekse udligningsordning. Lad os lave en ny, enklere, enstrenget version, som passer til kommunernes udfordringer i det 21. århundrede.

Virkeligheden kalder på løsninger – og dem vil vi i Radikale Venstre rigtig gerne være med til at finde.

Forrige artikel DSB til kritikere: Vi er i gang med at pus­te nyt liv i stationerne og øge trygheden DSB til kritikere: Vi er i gang med at pus­te nyt liv i stationerne og øge trygheden Næste artikel Borgmestre: Flyt færre penge fra hovedstadsområdet til resten af landet Borgmestre: Flyt færre penge fra hovedstadsområdet til resten af landet