Regeringens arbejdsprogram byder på velfærdslov og flere uddannelser uden for storbyerne

LOVKATALOG: Inden årets udgang lover regeringen at fremsætte en ny velfærdslov, og så skal der lovgives om mange andre kommunale områder, som selvbudgettering, vandsektorregulering, nationalparker og en revision af udbudsloven.

Regeringen lægger op til et ganske hæsblæsende folketingsår.

Udover de store klimaforhandlinger i efteråret og kampen om næste års finanslov, skal der gennemføres ændringer, tilføjelser, præciseringer og helt nye love på en række sektorområder.

Og meget har direkte betydning for hele eller dele af den kommunale forvaltningsopgave.

Login