Region Sjælland: Regionale udfordringer skal ikke løses af statslige embedsmænd

DEBAT: Centralisering af erhvervsfremmesystemet vil give for stor afstand mellem beslutninger og virksomheder. Problematisk, for regionale udfordringer kræver regionale løsninger, mener Region Sjællands erhvervsudvalg. 

Af formand Julie Jacobsen (DF), Jan Hendeliowitz (S), Charlotte Petersson (S), Felex Pedersen (S), Bodil Sø (V) og Torben Haack (SF)
Region Sjællands udvalg for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling

Væksten er kommet til Region Sjælland, og det går bedre med virksomhedernes produktivitet i kølvandet på den globale krise.

En af de allerstørste udfordringer lige nu er at få væksten til at bide sig fast. Vi skal sørge for, at virksomheder overalt i regionen fortsat kan udvikle sig og blive mere konkurrencedygtige.

Og vi skal sikre, at virksomhederne nemt kan skaffe alle de dygtige medarbejdere, der er brug for. Det er en regional udfordring, som kræver regionale løsninger.

Regionerne spiller en central rolle på erhvervsfremmeområdet, og det skal vi blive ved med at gøre.

Sammenhæng og samarbejde med virksomhederne er helt afgørende, hvis vi skal fastholde den vækst, der gavner hele Region Sjælland.

Forenkling må ikke føre til centralisering
I sidste uge kom regeringens forenklingsudvalg med sit udspil til, hvordan den offentlige erhvervsfremme skal struktureres fremover.

Der er lagt op til en forenkling af systemet, så det bliver mere overskueligt for virksomhederne.

Vi er enige i, at de offentlige tilbud om erhvervsfremme skal være nemme at gå til, men forenkling må ikke føre til centralisering.

Det er vigtigt, at udviklingen af erhvervsfremme har det demokratiske ophæng, som Regionsrådet udgør.

En centralisering af erhvervsfremmesystemet vil betyde, at ansvaret for at skabe gode vækstvilkår i hele Danmark overgår fra en politisk ledelse til statslige embedsmænd.

Det vil udhule det lokale og regionale engagement.

Det vil skabe stor afstand mellem beslutningerne og virksomhederne rundt om i de fem meget forskellige regioner - for der er jo forskel på, hvad der virker på Lolland-Falster og i Lemvig.

Regionen skaber resultater
I Region Sjælland er vi optagede af at skabe vækst og udvikling, og at vores virksomheder er konkurrencedygtige også på den lange bane.

Vores vigtigste redskab er den regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Strategien skal sætte retning for en region, hvor det er attraktivt at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed.

Vi skaber gode resultater med strategien som løftestang.

Blandt andet har vi i et tæt samarbejde mellem kommune, virksomhed og uddannelsesinstitution været med til at skabe en ny ingeniøruddannelse i Kalundborg, som på sigt kan sikre kvalificeret arbejdskraft til Novo Nordisk og områdets øvrige biotekvirksomheder.

Det er med til at gøre virksomhederne mere produktive og skabe nye job.

Strategi skal have en fælles retning
Lige nu er vi trukket i arbejdstøjet for at lave Region Sjællands næste Vækst- og Udviklingsstrategi, som træder i kraft ved årsskiftet.

Partnerskaber bliver et af nøgleordene i den kommende strategi, for det er ved at pulje vores ressourcer, kompetencer og erfaringer, at vi kan flytte noget og gøre en forskel.

Regionerne har forskellige styrkepositioner, som vi bygger videre på i strategien.

Region Sjælland er blandt andet stærk indenfor bioøkonomi og indenfor udvikling af fremtidens fødevarer, og vi har et stort potentiale inden for turisme.

Og når Femernforbindelsen åbner om få år, får virksomhederne endnu bedre muligheder for vækst end i dag, hvis vi forstår at skabe gode samarbejder.

Derfor er det vigtigt med en Vækst- og Udviklingsstrategi, der sætter fælles retning, så vækst og udvikling også fremover har de allerbedste muligheder for at folde sig ud - fra Skælskør til Stevns og fra Nykøbing Sjælland til Nakskov.

Regionerne er det tætteste, man kommer på en funktionel størrelse, som kan skabe resultater.

Det regionale niveau kan fastholde fokus på udviklingsdagsordenen og skabe det engagement hos for eksempel virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner, som er nødvendigt for at skabe resultater på erhvervsfremmeområdet.

Forrige artikel DI: Ja tak til erhvervsfremmesystem for virksomhederne DI: Ja tak til erhvervsfremmesystem for virksomhederne Næste artikel Lederne undrer sig: Har udvalget overset de danske iværksættere? Lederne undrer sig: Har udvalget overset de danske iværksættere?