Region Skåne: Den danske regering mangler forståelse for regionernes rolle

DEBAT: Samarbejdet mellem Sverige og Danmark i Greater Copenhagen har ført til øget vækst, turisme og fælles infrastruktur. Men samarbejdet trues nu af regeringens planer om at nedlægge regionerne, skriver Carl Johan Sonesson og Henrik Fritzon fra Region Skåne.

Af Carl Johan Sonesson (Moderaterna) og Henrik Fritzon (Socialdemokraterna)
Hhv. formand for regionsrådet i Region Skåne samt medlem af formandskabet Greater Copenhagen Committee og næstformand i regionsrådet, Region Skåne, samt medlem af Greater Copenhagen Committee

Først tog Lars Løkke Rasmussen (V) og regeringen sammen med Dansk Folkeparti initiativ til en lovændring – Ændring af lov om erhvervsfremme – som indebar, at ansvaret for erhvervsfremmende indsatser og turisme blev flyttet fra regionalt til statsligt niveau.

Næste skridt blev siden helt at ville fjerne regionerne fra det politiske landkort i Danmark. En stor fejltagelse, mener vi.

Greater Copenhagen er truet
Samarbejdet inden for Øresundsregionen har udviklet sig fra Øresundskomitéen til den nuværende Greater Copenhagen Committee. Stærke regioner har haft afgørende betydning for samarbejdets udvikling.

Erhvervsfremme og regional udvikling forudsætter stærke regioner − for pendling, arbejdsmarked, vækst og infrastruktur er regionale i deres beskaffenhed. Fordi både Danmark og Sverige har haft samme syn på, hvordan regional udvikling skal organiseres, har samarbejdet med den danske side i form af Greater Copenhagen virket godt og givet flotte resultater. 

Den nye lov om erhvervsfremme rystede dog Greater Copenhagen-samarbejdet – men i fællesskab lykkedes det regioner og kommuner inden for samarbejdet at skabe en vej frem i forhold til at fortsætte det succesfulde arbejde.

Men da roen havde sænket sig, og det vigtige arbejde i Greater Copenhagen Committee blev genoptaget, præsenterede Lars Løkke Rasmussen en sundhedsreform, som, hvis den bliver til virkelighed, indebærer en afvikling af de danske regioners politiske niveau i 2020.   

Modsatte udvikling i Sverige
I Sverige går udviklingen, heldigvis, i modsat retning. Fra og med 1. januar i år blev de sidste syv landsting i Sverige til regioner. Regionerne i Sverige har ansvar for sundhedsydelser, regional udvikling, transportinfrastruktur og kultursamarbejde.

Regionsreformen er en demokratireform: Den gør det muligt at gå ud fra specifikke regionale forudsætninger og skabe et tættere samarbejde med kommuner, erhvervsliv og andre organisationer.

Stærkt samarbejde er afgørende for væksten
Greater Copenhagen Committee har opnået succes inden for flere vigtige områder. Vi har medvirket til at forhindre og fjerne grænsehindringer og samtidig tiltrukket turister og talenter til vores region.

Med en historisk beslutning har tre regioner og 78 kommuner på dansk og svensk side vedtaget et trafikcharter med et fælles syn på vigtige infrastruktursatsninger. Satsninger, der styrker væksten i Greater Copenhagen.

Sammen har vi også arbejdet for at bruge mulighederne inden for forskningsanlæggene ESS og MAXIV, vedtaget et digitalt charter og opbygget et stærkt brand for Greater Conpenhagen. I år er samarbejdet blevet udvidet med et nyt medlem, region Halland, som har opdaget de gevinster, der er ved at være del af Greater Copenhagen. 

Det arbejde, der sker i regi af Greater Copenhagen, er afgørende for væksten i Øresundsregionen og et foregangseksempel på grænseregionalt samarbejde. Det er derfor vores forhåbning, at det forslag, som statsministeren har præsenteret, ikke bliver til virkelighed, så vi samme kan fortsætte det gode grænseregionale samarbejde mellem Danmark og Sverige.

Forrige artikel Professor: Medierne har misset ti afgørende punkter ved trafikplanen Professor: Medierne har misset ti afgørende punkter ved trafikplanen Næste artikel Økologisk Råd og Byggeriet: Anlægs­loftet bremser den grønne omstilling Økologisk Råd og Byggeriet: Anlægs­loftet bremser den grønne omstilling