S: Udligningsspekulanter skal stoppes

DEBAT: Firmaer rådgiver kommuner i at udnytte spidsfindighederne i udligningssystemet. Vi skal ikke have et system, som kommunerne spekulerer i, mener udligningsordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Af Christian Rabjerg Madsen (S)
Kommunal udligningsordfører

Over de senere mange år har vi i Danmark været vidne til en øget centralisering, der tog fart med Lars Løkke Rasmussens (V) kommunalreform.

Det er gået ud over balancen i Danmark. Muligheder og velfærd er i dag skævt fordelt mellem land og by.

Det er en udfordring, som Socialdemokratiet ser på med stor alvor. Hvis vi skal løse den udfordring, skal vi en anden vej, end den borgerlige regering lagde op til.

Vi skal sætte velfærden først og skabe et Danmark i balance. Her spiller udligningssystemet en væsentlig rolle.

Fordelingen er uretfærdig
I dag fordeler udligningssystemet 18,5 milliarder kroner mellem landets kommuner. Udligningen er derfor en vigtig brik i forhold til kommunernes økonomi.

Derfor er det afgørende, at fordelingen sker på et retfærdigt og gennemskueligt grundlag. Det er ikke tilfældet i dag.

Der er alvorlige problemer med udligningsordningen. Problemer, som den forrige regering ikke formåede at løse.

Problemernes karakter kom for nyligt i mediernes søgelys, da det kom frem, at to af landets rigeste kommuner – Gentofte og Frederiksberg – fik tilskud på flere millioner kroner på grund af det såkaldte kriterium for befolkningstilbagegang, der er sat i verden for at hjælpe de kommuner, der har økonomiske problemer som følge af fraflytning.

Fraflytning er næppe en bombe under økonomien i Frederiksberg og Gentofte. Derfor er det måske det tydeligste bevis på, at det nuværende system ikke fungerer.

Kommuner skal ikke kunne spekulere
En anden indikation på, at udligningssystemet ikke fungerer, er, at der i dag findes konsulentfirmaer, som markedsfører sig på, at de kan hjælpe landets kommuner med at indtægtsoptimere gennem udligningssystemet.

Konsulentfirmaerne har simpelthen specialiseret sig i udligningssystemets spidsfindigheder, og de tilbyder på den baggrund at rådgive kommunerne, sådan at de får flest mulige penge ud af udligningen.

Vi skal ikke have et system, hvor kommunerne kan spekulere i, hvordan de får mest muligt i udligning.

Derfor ser regeringen det som en bunden opgave at lave en ny udligningsordning. Det er ikke en hemmelighed, at opgaven er svær, og at det kommer til at tage tid. Men det er nødvendigt.

Trængte kommuner skal have en hjælpende hånd
For det er afgørende, hvis vi skal sikre et ordentligt velfærdssamfund i hele Danmark. Indtil en ny udligningsordning kan træde i kraft, skal vi give de mest trængte kommuner en hjælpende hånd.

Derfor har Socialdemokratiet i den seneste kommuneaftale – i tillæg til det største løft af velfærden siden finanskrisen – sikret, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner hæves til 350 millioner kroner.

Det skal bidrage til at sikre bedre velfærd i alle dele af landet – også i de kommuner, der har de største udfordringer med at få budgettet til at passe.

I Socialdemokratiet vil vi sætte en ny retning for Danmark. Vi vil væk fra den borgerlige regerings skæve skattelettelser og henimod et samfund, hvor vi sætter velfærden først og skaber et Danmark i balance.

Det er de seneste aftaler med henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner bevis på.

Og vi vil arbejde for, at en ny udligningsordning bliver endnu et skridt på vejen mod et endnu bedre velfærdssamfund.

Forrige artikel Movia-politikere til regeringen: Lav en samlet klimaplan for kollektiv transport Movia-politikere til regeringen: Lav en samlet klimaplan for kollektiv transport Næste artikel Landdistrikternes Fællesråd: System for udligning ødelægger ø-kommuner Landdistrikternes Fællesråd: System for udligning ødelægger ø-kommuner
Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

POLITISK STUEGANG: Hvis det står til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, skal styrelsen bestemme mere over, hvordan kommunerne passer deres sundhedsopgaver med for eksempel at forebygge sygdom og dårligt helbred blandt børn og voksne. Det er en af flere interessante meldinger fra topembedsmanden i Altingets podcast, hvor han også bliver spurgt, hvorfor han ikke længere er med til regeringens pressemøder om corona.