Skævvredent finansieringstilskud omfordeler 800 millioner kroner

BAGGRUND: Det årlige finansieringstilskud skæpper primært i kommunekasser uden for hovedstaden og Østjylland. Det fungerer som en ekstra udligningspulje forhandlet på plads af KL.

Siden 2013 har kommunerne modtaget et "ekstraordinært" tilskud på mellem tre og treenhalv milliarder årligt for at holde hånden under økonomisk pressede kommuner.

Tilskuddet blev oprindeligt tildelt, da udbetalingen af pension overgik til Udbetaling Danmark. Det betød, at de mange pensionspenge ikke længere skulle forbi de kommunale bankbøger inden udbetaling og derfor kostede en nedgang i likviditeten.

Siden er det lykkedes KL at overbevise skiftende regeringer om, at det var nødvendigt at fortsætte med de årlige ekstra finansieringer for at sikre, at kommunerne med et svagt beskatningsgrundlag har tilstrækkeligt med penge til at sikre den fornødne velfærd.

Login