Skatteministeriet styrer mod nye afskrivninger på gælden til det offentlige

ANALYSE: Trods arbejdet med at genoprette skattevæsenet er der lange udsigter til, at der kommer styr på borgernes gæld til kommuner og andre offentlige myndigheder. Imens stiger presset for ekstraordinære afskrivninger.

Det største aktiv i statsregnskabet.

Med de ord beskriver Rigsrevisionen de over 100 milliarder kroner, borgere og virksomheder skylder de offentlige kasser. Et beløb, som det trods stor politisk og administrativ bevågenhed ikke er lykkedes at nedbringe.

Tværtimod vokser bunken af uinddrevet gæld hos skattemyndighederne fortsat og forventes at blive ved med at gøre det år ud i fremtiden.

Login