Statsansat: Provinsborgmestre er ligeglade med alt andet end egne arbejdspladser

DEBAT: Vores arbejde er ikke længere vigtigt – nu er det vores skatteevne, der tæller. Ligesom placering af kaserner engang blev aftalt uden skelnen til forsvarets behov, betragtes statsansættelser nu som et middel til at skaffe lokale job, skriver Bo Nissen Knudsen.

Af Bo Nissen Knudsen 
AC-medarbejder, Københavns Universitet

Det er lettere surrealistisk at være statsansat for tiden. Også selvom man ikke selv er udsat for udflytning af arbejdspladsen, men kun har familie og venner, som er udsat.

Det har i mange år været hverdag, at man har måttet forsvare, at man er skattekronerne værd, og det er der for så vidt ikke noget galt i.

Det er til gengæld en ny tendens, at værdien i så høj grad bliver gjort op i vores skattebetaling til kommunen.

En forståelseskløft
I anledning af seneste udflytningsrunde af statsansatte bragte Politiken torsdag en vældigt illustrativ frontberetning fra Lolland og Østerbro om udflytning af statslige arbejdspladser. 

I reportagen fra arbejdspladsen Nota – bibliotek og videncenter for læsning for mennesker med syns- og læsehandicap – står det klart, at både ledelse og ansatte kan se, at det bliver nærmest umuligt at få arbejdspladsen til nogensinde at fungere i Nakskov.

Samtidig står det klart i reportagen fra Lolland, at man – borgmesteren – er fuldstændig ligeglad med, om den kommer til at fungere, bare den bringer arbejdspladser med sig.

Den forståelseskløft er tydeligvis svær at overvinde, uanset at det burde være åbenlyst for de fleste, at man for eksempel reelt ødelægger Dansk Sprognævn ved at flytte det til Bogense – langt fra universiteterne – og De Økonomiske Råds Sekretariat til Horsens – langt fra både Folketinget og de økonomiske ministerier.

Faglige hensyn helt ligegyldige
Når man går folk på klingen, kan de fleste måske også forstå, at man smadrer det faglige miljø i en statslig styrelse, når 80-90 procent af medarbejderne forsvinder, og den institutionelle hukommelse dermed også forsvinder. Den bygges ikke bare sådan lige op igen.

Men det betegnende er, at ude i landet er de fleste lige så ligeglade som borgmesteren i Lolland Kommune. For det handler ikke om, at arbejdspladserne skal fungere; det handler bare om, at de skal bidrage med kroner i kommunekassen.

Engang gjorde man nar ad placeringen af kaserner, fordi de blev placeret efter lokale hensyn snarere end faglige. Nu er det ligefrem blevet idealet, at de faglige hensyn er helt ligegyldige i forhold til de lokale.

Populisme uden proportionssans
Politikens historie står på forsiden af torsdagens trykte udgave, lige ved siden af lederen, som grotesk nok først kritiserer regeringen for ikke at have evalueret første udflytningsetape ordentligt, hvorefter lederen selv, helt uargumenteret, konkluderer, at den gik rigtig godt.

Forståelseskløften går altså ikke engang på tværs af landet, men midt ned gennem en leder i et stort dagblad. Fortællingen om, hvordan en flytning af cirka 0,2 procent af landets offentligt ansatte skulle kunne "bringe landet i balance", har så stor appel, at al sans for proportioner og alle hensyn til statsansattes arbejdes kvalitet fordufter i løbet af en strøtanke, og populisme og symbolpolitik tager over.

Symbolpolitik spærrer for udkantsløsninger 
Hvis det blot handlede om et enkelt medie, ville det ikke stå så klart, at der er tale om et generelt billede. Men lige fra Information til Jyllands-Posten køber lederskribenter nu ideen om, at det vindende argument for statslige institutioners placering ikke er, hvor de fungerer bedst for borgerne, men hvor de bidrager bedst til økonomisk udligning.

Og hvis ikke symbolpolitik havde det med at blokere for, at man kan komme i gang med at diskutere mere reelle og virksomme løsninger på de reelle problemer i udkantsdanmark, ville man næsten bare kunne more sig over den pludselige forbrødring over hele spektret.

Forrige artikel Hovedstadsborgmestre: Derfor er stigende udligning urimeligt Hovedstadsborgmestre: Derfor er stigende udligning urimeligt Næste artikel Borgmester: Centraliseringslogik lider under vrangforestillinger Borgmester: Centraliseringslogik lider under vrangforestillinger
 • Anmeld

  J Jensen

  Anti-elitær er om omskrivning

  Venstrepressen og medløberne har opfundet et nyt mediebegreb, der skal forklare regeringens tåbelige udflytningsplaner, og det er blevet ordet anti-elitær, hvilken må være en omskrivning af ordet Københavnerhad.
  At der er så udtalt en følelse af dette had i regeringen kommer også til udtryk i Løhdes gentagne udtalelse om, at det kun er Københavnere, der taler om udflytninger, mens resten af landet taler om indflytninger.
  Man skal dog lade regeringen, at de hele tiden har tonet rent flag med deres udflytningsplan, også selv om man satte den i bero op til og under kommunalvalget. Alligevel var der vælgere i Hovedstadsområdet, som valgte at kaste deres stemmer på partierne V og DF, der ligefrem har gjort en dyd ud af dyrkelsen af deres had til dette område. Men der kommer jo snart et ny valg, og så kan disse vælgere genoverveje stemmeafgivelsen.

 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  Flytning af statslige arbejdspladser er ren demagogi....

  Regeringen, måske endda en overvejende majoritet i Folketinget, er i færd med at falde over hinandens og egne ben i idelig iver for at legitimere en flytning af statslige arbejdspladser til provinsen med ét eneste argument!

  - I bund og grund er det eneste acceptable argument; - at det er et politisk ønske! – Det kan ikke begrundes anderledes! – Det er slet ikke fornuftigt! – Om det så er de økonomiske vismænd, vender også de tommelfingeren nedad!

  Hvorfor er der ikke én eneste politisk kommentator, Besserwisser eller politisk journalist, der trækker Jokeren om den evige urbanisering?

  Urbanisering har samme egenskaber som vandet, der aldrig løber opad! Urbaniseringen kan aflæses som summen af politikernes dispositioner.

  Dette er en skatteyderfinansieret politisk øvelse, der i bund og grund skal få regeringen til at fremstå som duelig!

  Der er ingen nyttige, gyldige økonomiske incitamenter i øvelsen!

  Der er fire ting her i Verden, som ikke lader sig kontrollere af politikere. Det er kønsdriften, jernbanedriften, kvinders træskhed og urbaniseringen.

  ”Herren se i nåde…” – Hav en god weekend :-)


 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Centralisme/Djøf.

  Lige siden tabet af Skåne, Halland og Blekinge har København ligget i Danmarks absolutte udkant.
  Den kendsgerning har de københavnske DJØFFERE, åbenbart svært ved at acceptere.
  Faktisk burde hovedstaden ligge centralt i landet, f.eks. i Odense, men det er jo nok ikke så lige til at flytte en hel hovedstad, men det forhindrer jo ikke en udflytning at et, eller flere statslige råd.
  Provinsen har igennem mange år har været meget forsømt, netop hvad dette angår. Så, derfor kan jeg fuldstændigt støtte tanken om udflytning.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Frem til kommoden og ……

  Den politiske middelmådighed! Slår netop igennem med fuld styrke i disse forbandede udflytninger. Der af én eller anden besynderlig grund skal gennemføres i rasende fart!
  Ingen seriøse cost-benefit analyser ville underbygge de nuværende handlinger og beslutninger! Men skidt pyt, sådanne analyser bekymrer ikke vores politikere overhovedet!
  Endnu mindre det udefinerlige ”faglige miljø” samt den ”institutionelle hukommelse”!
  Et par begreber med dybde og altafgørende konsekvenser, i positiv forstand, for det udkomme nationen og landets borgere nyder godt af i den sidste ende!
  I øvrigt, et par begreber der i let omskrevet form, netop i den grad er en mangelvare på Christiansborg og dermed fører til det makværk der nu rulles ud over nationen.
  Ja – i en tarvelig populistisk manøvre. Og ja diverse borgmestre tisser i bukserne for at holde varmen, og dermed er ringen sluttet!
  Nuvel, havde nogen ofret bare 10 minutter og læst de svenske analyser - ovenpå lignende eksperimenter! Ville man vide at vi er tilbage ved status quo om 5 – 10 år – ak ja!

 • Anmeld

  Allan Huglstad · forfatter, major

  Forkælede DJØF'er

  Forsvaret har i århundreder flyttet rundt på arbejdspladser, og i dag er der kun få militære arbejdspladser i hovedstadsområdet. De fleste militære tjenestemænd er flyttet mange gange i deres karriere. Jeg selv har i det meste af mit arbejdsliv måttet flytte eller pendle til arbejdspladsen - og det har min kone også. Det er ynkeligt at hører om alle disse forkælde magistres "problemer" - især dem, der blot skal køre 50-100 km på Sjælland!

 • Anmeld

  Frithjof Danielsen

  Messenger, Skype, Internet, telefax, e-mails, IC3-tog, motorveje?

  Har hr. Knudsen mon nogensinde hørt om den nyere tids voldsomme udvikling på kommunikationsområdet?
  Eller vismændene, som slet, slet ikke kan arbejde, når de flyttes til Horsens?
  Men formanden kan sagtens arbejde som overvismand selv om han bor i Århus og forsker på Århus Universitet?
  Nu ved vi godt, at københavnske statsansatte intet ved om kongerigets geografi; men denne tager dog prisen: ".....reelt ødelægger Dansk Sprognævn ved at flytte det til Bogense – langt fra universiteterne.....". Nej, Knudsen, 36 km og 45 minutter i bil fra Syddansk Universitet i Odense og 55 km og 45 minutter til SDU Kolding. Mon ikke, de fleste ansatte på Københavns Universitet har mere end 45 minutter til arbejde?

 • Anmeld

  I.B.Bertelsen · Borger og vælger

  Har nogen set

  HVEM holder balancen?
  Hvem reder trådene ud?
  En af de største "skæverter" er, at man udflytter "Det centrale Handicapråd" til Brovst ved Jammerbugten. (Ja. Det hedder "Centrale")
  Det Centrale Handicapråd har til opgave nært tilgængeligt at rådgive og vejlede de politiske beslutningstagere. I selve rådet sidder politisk udvalgte sammen med repræsentanter for handicaporganisationerne. fra Dansk Blindeamfund, Spastikerforeningen, Muskelsvindfonden osv. Rådets sekretariat består af 11 medarbejdere.
  Rådet og sekretariatet har endvidere ofte samarbejde og møder med forskellige handicappede brugere.
  Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvor vanvittigt det er, at blinde og fysisk handicappede påtænkes i stor udstrækning at skulle mosle afsted fra de tættest bebyggede egne i Danmark til det trafikalt set fjernt placerede Brovst ved Jammerbugten i Nordjylland for at holde møde eller for at få rådgivning af en af de 11 sekretariatsmedarbejdere.
  ....
  Hele det postyr alene for med vold og magt at "finde balance" , og fordi "det er et politisk ønske" at flytte 11 sekretariatsmedarbejdere til Brovst. Men selvfølgelig falder det i tråd med en anden venstrepolitiker, Inger Støjbergs udtalelser i anden sammenhæng:" Vi drøfter ikke hvad som helst med hvem som helst".
  Seneste nye i denne sag er, at meget kompetente Dan Boyter, der i november blev ansat som formand for rådet, har sagt sin stilling op (Se i Altinget). I min høresnegl forlyder det godt nok nu, at man vil afholde rådsmøderne i København, nær politikerne. Men de 11 sekretariatsmedarbejdere skal altså sidde i Brovst!
  Forståeligt, at Dan Boyter ansvarligvis sagde fra, for det er da helt uholdbart at skulle varetage et formandsskab i rådsarbejde i København .... og så have sit sekretariat i Brovst !!
  Ovenstående er altså et balanceret resultatet af "et politisk ønske#, hvor man tilsyneladende "ikke ønsker at drøfte hvad som helst med hvem som helst" ??
  HVEM finder og kan holde balancen ?
  DET må simpelthen være "en ommer" af format !
 • Anmeld

  I.B.Bertelsen · Borger og vælger

  Har nogen set Holbergs "Den politiske kandestøber" for nyligt?

  Blot en tanke. tanke.
  Vh. I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  Peer Pedersen

  Sundhedshuset er vores på Halsnæs

  Sundhedshuset er vores

  Halsnæs nye borgmester Steffen Jensen er glad for at Energitilsynet skal flytte til Frederiksværk, hvilket vil betyde at flere vil forurene vore i forvejen overbelagte veje. Sundhedshuset, det gamle sygehus, indgår i overvejelserne om fremtidigt hjemsted for Energitilsynet, hvilket vil betyde at de nuværende medarbejdere i hjemmeplejen og genoptræningen skal til at pendle til og fra deres nye behandlings klinik samt får længere til brugerne, hvis de placeres der hvor genoptræningen i dag midlertidigt, har til huse på den nedlagte Storebjerg skole i Hundested.

  Kommunen er i gang med at renovere Sundhedshuset, Storebjerg skolen har ikke en ideel placering i forhold til langt de fleste brugere og Hundested har i forvejen en genoptrænings klinik.

  Et flertal af politikerne på Christiansborg har i deres visdom truffet det valg at flytte mange nuværende arbejdspladser fra København til provinsen, hvilket vil betyde at mange medarbejdere i disse provins byer vil opleve at skulle flytte arbejdsplads, samt at kommunerne skal betale dyrt for helt unødvendige ombygninger og flytninger samt opleve at de i forvejen boende borgere i længere tid vil opleve en dårligere service.

  Hvis Hjemmeplejen der nu har til huse i Sundhedshuset skal flytte med til Storebjerg skolen vil langt de fleste få langt til arbejde og få meget længere ud til langt de fleste brugere.

  Hvis vi skal have Energitilsynet til Halsnæs vil den nedlagte skole i Kregme være et bedre bud på deres fremtidige placering, her kommer de ikke ind i byerne, hvor både tilkørselsforhold og parkering vil blive et stort problem. Energitilsynet skal vel også handle energi rigtigt.

  En placering på den nedlagte skole i Kregme kan måske sikre at bus 320R ikke bliver nedlagt samt at en af vore øvrige bus ruter bliver omlagt til hyppigere at passere den gamle skole i Kregme.