Sundhedsreform kræver større omlægning af kommunal udligning

BALANCE: Regeringens ambition om større kommunalt ansvar på sundhedsområder vil ramme kommuner forskelligt økonomisk. Det kan kræve en udvidet omlægning af kommunernes udligningsordning.

Regeringens sundhedsreform kan gøre det endnu sværere at nå til politisk enighed om en justering af den kommunale udligningsordning.

Den vil i hvert fald kunne betyde, at opgaven med at få strukturelle udgifter til at balancere nogenlunde med den enkelte kommunes indtægter bliver mere kompliceret.

Det skyldes, at kommunerne står til at kunne overtage en del af behandlingsansvaret for kroniske lidelser som KOL og type-2 diabetes samt andre mere typisk aldersbetingede lidelser.

Login