V: Bedst stillede kommuner skal hjælpe dårligere stillede i nyt udligningssystem

DEBAT: Nyt udligningssystem skal lade de bredeste skuldre bære de tungeste byrder, så dårligere stillede kommuner opretholder et rimeligt serviceniveau, mener social- og indenrigsordfører Anni Matthiesen (V).

Af Anni Matthiesen (V)
Social- og indenrigsordfører

Det kommunale udligningssystem har været genstand for megen kritik – og det med rette.

Alle er enige om, at systemet skal laves om, men alle er uenige om hvordan. Man balancerer derfor på en knivsæg, når man bevæger sig ind i udligningsdebatten.

Ikke desto mindre har jeg valgt at bevæge mig ud på usikker grund med dette indlæg. Det er nemlig en alt for vigtig dagsorden til bare at lade ligge hen.

For når et system bliver så kompliceret, at det er kendt for, at kun én person i kongeriget Danmark ved, hvad der er op og ned i systemet, så bør alle alarmklokker ringe.

Voldsom kritik af ordning
Efter en hurtig googlesøgning på kommunal udligning vælter det da også frem med artikler og debatindlæg.

Man kan eksempelvis læse artikler om, at flere kommuner har sagsøgt staten for fejl i udligningssystemet, og at nogle af Danmarks rigeste kommuner har modtaget tilskud fra udligningssystemet, som ellers er tiltænkt udkantskommunerne.

Men kritikken stopper bestemt ikke her. Den fortsætter side efter side.

Man finder hurtigt ud af, at der er brug for at gentænke udligningssystemet. Der er kort sagt brug for en reform af den kommunale udligning. Der er brug for, at vi starter forfra.

Partier blev for taktiske og forhindrede reform
Sidste år forsøgte vi at samle Folketingets partier om et nyt udligningssystem.

Et udligningssystem, der ville rette op på de fejl og skævheder, der er i systemet.

Desværre gik der taktik i den for flere partier, som efterfølgende forlod forhandlingslokalerne – til stor skade for den borgernære velfærd ude i kommunerne.

Dermed ligger en reform af udligningssystemet nu i statsminister Mette Frederiksen (S) og den socialdemokratiske regerings hænder.

Men i Venstre er vi selvfølgelig klar til at agere konstruktiv og ansvarlig opposition. Derfor vil vi bide os fast til forhandlingsbordet, indtil vi har fundet en løsning for kommunerne.

System tillader kommuner at spekulere
Men hvordan skal en sådan reform udformes, hvis det står til Venstre?

I Danmark har vi en progressiv skattesats, der bygger på præmissen om, at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder.

Sådan skal udligningssystemet også være. De bedst stillede kommuner skal bidrage til, at de dårligere stillede kommuner også evner at opretholde et rimeligt serviceniveau.

Det skal nemlig ikke være postnummeret, der er afgørende for serviceniveauet, hvis det står til os.

Som udligningssystemet er indrettet den dag i dag, har kommunerne lille eller intet incitament til at justere og forbedre sig i en mere effektiv retning.

For hvis en kommune lykkes med at mindske ledigheden, flyttes en stor andel af gevinsten til andre kommuner.

Det synes jeg personligt ikke er særlig motiverende – tværtimod. Kommuner kan altså spekulere i tilskuddet fra den kommunale udligning og derfor foretrække status quo.

Nyt system må ikke fjerne lysten til forbedring
I dag er der utallige kommuner, som ikke har midlerne til levere den service, som deres indbyggere har krav på. Det kan ikke være rigtigt.

Vi skal have et system, der hjælper dem, der har brug for hjælp. Men det skal selvfølgelig ikke fjerne kommunernes økonomiske incitament til at forbedre sig og løfte den borgernære velfærd.

Vi skal have et udligningssystem, der er transparent. Et system, som folk forstår, og som sikrer, at alle kommuner kan tilbyde et højt velfærdsniveau til deres borgere – præcis, som de har krav på.

Det kommunale udligningssystems fejl og skævheder er med til at skabe ubalance i vores samfund. Men det skal der nu rettes op på. 

I Venstre vil vi arbejde for et Danmark i bedre balance.

Forrige artikel Landdistrikternes Fællesråd: System for udligning ødelægger ø-kommuner Landdistrikternes Fællesråd: System for udligning ødelægger ø-kommuner Næste artikel Debat: Økologi og rent drikkevand går hånd i hånd Debat: Økologi og rent drikkevand går hånd i hånd