Følg B 110 Tildeling af hjælpemidler til borgere ud fra kvalitative kriterier med videre
(Børne- og Socialministeriet)

30/4
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om tildeling af hjælpemidler til borgere ud fra kvalitative kriterier og om redegørelser for valgene i medfør af § 112 i serviceloven (B 110).

Læs mere
28/2
2019

Lovforslag: B 110 (Børne- og Socialministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om tildeling af hjælpemidler til borgere ud fra kvalitative kriterier og om redegørelser for valgene i medfør af § 112 i serviceloven.

Læs mere