Følg B 31 Kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov
(Social- og Indenrigsministeriet)

13/11
2019

Lovforslag: B 31 (Social- og Indenrigsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov.

Læs mere