Følg B 113 At give kommunerne bemyndigelse til ud fra en helhedsvurdering at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion
(Miljø- og Fødevareministeriet)

27/5
2020
5/5
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at give kommunerne bemyndigelse til ud fra en helhedsvurdering at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion (B 113).

Læs mere
27/2
2020

Lovforslag: B 113 (Miljø- og Fødevareministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om at give kommunerne bemyndigelse til ud fra en helhedsvurdering at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion.

Læs mere