Følg L 189 B Lov om planlægning
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

4/6
2020

Lovforslag: L 189 B (Udlændinge- og Integrationsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Mulighed for at forlænge varighed af tilladelser og dispensationer til midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge m.v.)

Læs mere
2/6
2020

Lovforslag: L 189 B (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Mulighed for at forlænge varighed af tilladelser og dispensationer til midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge m.v.)

Læs mere