Følg L 38 Lov om offentlige veje m
(Transport- og Boligministeriet)


Fremsat af: Benny Engelbrecht (Transportminister, MF (S))
Ministerområde: Transport- og Boligministeriet
Status: 1. behandling
22/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om offentlige veje med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje med videre, lov om private fællesveje og færdselsloven (L 38).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 38 (Transport- og Boligministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., lov om private fællesveje og færdselsloven. (Ændring af reglerne om særlig råden over vejareal for udlejningscykler og visse udlejningskøretøjer, kommunernes mulighed for at fjerne cykler m.v.).