Følg L 83 Lov om kommunal indkomstskat med videre
(Social- og Indenrigsministeriet)


Fremsat af: Astrid Krag (Social- og indenrigsminister (S), MF (S))
Ministerområde: Social- og Indenrigsministeriet
Status: 1. behandling
17/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om kommunal indkomstskat med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (L 83).

11/11
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 83 (Social- og Indenrigsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Ekstraordinær mulighed for at omgøre valg af selvbudgettering for 2020 som følge af covid-19).