Følg L 92 B Udlændingeloven
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)


Fremsat af: Mattias Tesfaye (Udlændinge- og integrationsminister, MF (S))
Ministerområde: Udlændinge- og Integrationsministeriet
Status: Vedtaget
21/12
2020
VEDTAGET

Lovforslag: L 92 B (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Formodningsafslag på erhvervsområdet og praktikantområdet, adgang for Styrelsen for International Rekruttering og Integration til at foretage selvstændige udgående kontrolaktioner, pålæg til virksomheder om at føre logbog, styrket kontrol via faste kontrolattachéer og adgang for Styrelsen for International Rekruttering og Integration til i kontroløjemed at indhente oplysninger fra SafeSeaNet).

18/12
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 92 B (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Formodningsafslag på erhvervsområdet og praktikantområdet, adgang for Styrelsen for International Rekruttering og Integration til at foretage selvstændige udgående kontrolaktioner, pålæg til virksomheder om at føre logbog, styrket kontrol via faste kontrolattachéer og adgang for Styrelsen for International Rekruttering og Integration til i kontroløjemed at indhente oplysninger fra SafeSeaNet).