September 2018

Mandag 17. september

KL. 9:00
 • Verdenskongres: Intelligente trafiksystemer

  København er vært for den internationale trafikkongres ITS World Congress 2018.

Fredag 21. september

KL. 8:00
 • Ministre og topledere holder topmøde om nationale mål

  Hvordan skaber vi i fællesskab en offentlig sektor, der leverer sammenhængende velfærd af højeste kvalitet? Det spørgsmål er omdrejningspunktet for mødet mellem regeringen og repræsentanter fra kommuner, regioner, fagbevægelsen og bruger- og interesseorganisationer 21. september. 

Mandag 24. september

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver"

  "Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Tirsdag 25. september

 • Altinget netværk: Lobbydøgnet 2018

  Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. 

Onsdag 26. september

KL. 9:00
 • Frivillighedskonference 2018

  Konferencen vil belyse og drøfte udvikling af frivilligheden som led i fremtidens velfærdssamfund. konferencen vil især kredse om samspillet mellem det frivillige engagement og kommuner/regioner.

KL. 9:00
 • IT-konference: Dig, det offentlige og det digitale håndtryk

  Alternativet inviterer til konference om sikkerhed og privatliv i offentlige digitale systemer.

Torsdag 27. september

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Tværsektorielle partnerskaber på velfærdsområdet

  På dagens møde i Altingets netværk for offentlig privat samarbejde deltager Carsten Greve, Professor på Copenhagen Business School.

KL. 9:00
 • Konference: Dagtilbud af høj kvalitet

  Socialstyrelsens konference 27. september forsøger at give svar på, hvordan der bedst skabes høj kvalitet i landets dagtilbud.

KL. 10:00
 • Digitaliseringsmessen 2018

  Digitaliseringsmessen 2018 ser på, hvordan nye teknologier kan bidrage til velfærdsudvikling i kommunerne. 

Oktober 2018

Mandag 1. oktober

 • Altinget netværk: Altingets årlige psykiatridøgn

  Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. 

KL. 8:30
 • Konference: Internetdagen 2018

  Internetdagen er et forum, hvor de vigtigste problemstillinger vedrørende internettet sættes under debat. Konferencen arrangeres af  Erhvervsstyrelsen og Dansk Internet Forum (DIFO) i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, FN-Forbundet, Institut for Menneskerettigheder, C-Cure, IT-Branchen, IT-Universitetet og Rettighedsalliancen.

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Omstilling og rekruttering

  Til dagens møde i Altingets netværk for offentlig ledelse deltager Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet. 

Tirsdag 2. oktober

 • Altinget netværk: Døgnmøde i Altingets netværk for offentlig kommunikation

  Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. 

Onsdag 3. oktober

KL. 8:00
 • Arbejdsmiljøkonference for de grønne erhverv

  Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord holder konference om arbejdsulykker hos ansatte i de grønne erhverv.

KL. 13:00
 • Åbne værksteder om politikernes rolle i offentlig innovation

  Center for Offentlig Innovation inviterer til åbne værksteder i både Aalborg og København. Her sættes fokus på at styrke politikernes rolle i udviklingen af offentlig innovation. 

Torsdag 4. oktober

KL. 9:15
 • Konference om hjernerystelser

  HKI inviterer til konference, hvor der sættes fokus på sammenhængene mellem hjernerystelse og jobs. 

KL. 15:30
 • Reception: Ny direktør for Forbrugerrådet Tænk

  Forbrugerrådet Tænks nye direktør Anette Christoffersen præsenteres ved en reception.

   

Mandag 8. oktober

KL. 9:00
 • Kollektiv trafik konference 2018

  Transportøkonomisk Forening inviterer til konference om fremtidens kollektive trafik.

KL. 10:00
 • Vidensdag om forebyggelse

  KL og Danske Regioner inviterer til fælles vidensdag om forebyggelse i sundhedssektoren.

Torsdag 11. oktober

KL. 16:45
 • Præsentation af IDA patient@home projekter

  Patient@home projekterne har til hensigt at forbedre sundhedssektoren gennem teknologiunderstøttet behandling, monitorering og rehabilitering i patientens eget hjem.