November 2017

Mandag 20. november

KL. 8:15
 • Mette Frederiksen på storby-kampagne

  Mette Frederiksen er på kampagne i anledning af kommunalvalget 21. november. S-formanden besøger Danmarks fire største byer dagen før valget.

KL. 14:00
 • Reception: Jannick Nytoft fra DVCA til Ejendomsforeningen Danmark

  Der holdes afskedsreception i DVCA, hvor adm.direktør Jannick Nytoft fratræder for at blive adm. direktør for Ejendomsforeningen Danmark.

Tirsdag 21. november

 • Kommunalvalg 2017

  I dag går danskerne til stemmeurnerne, når der afholdes kommunalvalg i landets 98 kommuner.

 • Regionsrådsvalg 2017

  I dag går danskerne til stemmeurnerne, når der afholdes regionsrådsvalg i landets 98 kommuner.

Onsdag 22. november

KL. 9:00
 • Konference: Øget genanvendelse af plastemballager

  Dakofa og Innovationsnetværk for Miljøteknologi inviterer til konference om øget genanvendelse af plastemballager, og hvordan vejen til udfasning af plastproblemet ser ud.

Torsdag 23. november

KL. 10:00
 • Salen: Lov om kommunernes styrelse med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og forskellige andre love (L 78, L 79 og L 92).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om planlægning med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om planlægning (L 86) og forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (L 87).

KL. 18:00
 • Dansk lokaldemokrati i et globalt perspektiv

  Dansk institut for Partier og Demokrati stiller skarpt på det danske lokaldemokrati et globalt perspektiv. 

Mandag 27. november

KL. 8:30
 • Konference: Intelligent bygningsdrift

  Teknologisk Institut afholder konference om, hvordan man kan bruge data til bygningsdrift og til at skabe intelligente bygninger.

Tirsdag 28. november

KL. 9:00
 • Konference: Den kommunale ungeindsats

  Ungdommens uddannelsesvejledning inviterer til konference omhandlende den kommunale unge indsats, hvor fokus er på perspektiver og udfordringer.

Onsdag 29. november

KL. 15:00
 • Samråd: Eksport af sociale klienter fra en kommune til anden kommune

  Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har kaldt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) i åbent samråd om eksport af sociale klienter fra en kommune til anden kommune.

Torsdag 30. november

KL. 12:00
 • Samråd: Overgreb på og omsorgssvigt af børn

  Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado (K) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) i åbent samråd om indsatsen mod overgreb på og omsorgssvigt af børn.

Januar 2018

Torsdag 18. januar

KL. 9:00
 • Konference: KL's Sundhedskonference 2018

  Temaet for KL's årlige sundhedskonference er i år forebyggelse for fremtiden. Fokus vil være på at styrke kommunernes arbejde med den borgerrettede forebyggelse og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Marts 2018

Torsdag 22. marts

KL. 15:00
 • Generalforsamling i Danske Regioner

  Opdateres.