Januar 2020

Tirsdag 28. januar

KL. 8:00
 • Morgenmøde: Mandag Morgen søger input fra læserne

  I de kommende måneder afholder det politiske magasin Mandag Morgen en række redaktionsmøder, hvor læserne kan være med til at forme og inspirere mediets produktioner. 

Onsdag 29. januar

KL. 11:30
 • 3F-konference: Grøn omstilling og arbejdsstyrken

  3F holder konference om, hvordan den grønne omstilling kan blive en gevinst for hele landet. Både ministre, partiledere, erhvervsledere og tænketanke deltager.

Torsdag 30. januar

 • KL's Topmøde: Børn & Unge

  KL inviterer alle med ansvar for og interesse i 0-18-årsområdet til Børn & Unge Topmøde.

KL. 10:00
 • Salen: Aktieavancebeskatningsloven med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven (L 91).

KL. 13:30
 • Gå-hjem-møde: Kommunale sundhedshuse

  Hvordan ser fremtidens kommunale sundhedshuse ud? Det spørgsmål er i fokus til dette gå-hjem-møde arrangeret af Niras.

Februar 2020

Mandag 3. februar

KL. 8:00
 • Morgenmøde: Mandag Morgen søger input fra læserne

  I de kommende måneder afholder det politiske magasin Mandag Morgen en række redaktionsmøder, hvor læserne kan være med til at forme og inspirere mediets produktioner. 

Onsdag 5. februar

KL. 12:00
 • Samråd: Hedensted Kommunes jobcenters behandling af syge borgere

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i åbent samråd om Hedensted Kommunes jobcenters behandling af syge borgere.

Torsdag 6. februar

KL. 9:00
 • Konference: Real Estate Øresund

  Øresundsinstituttet inviterer til konference for dansk-svenske samfundsudviklere og ejendomsaktører i Øresundsregionen/Greater Copenhagen.

KL. 13:00
 • Deputation: Brønderslev Kommune besøger Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

  Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg får besøg af Brønderslev Kommune vedrørende udfordringerne i forhold til udlændinge udligningsproblemstillingen.

KL. 15:00
 • Reception: Afsked med Nichehusets stifter

  Nichehuset siger farvel til stifter Oskar Herrik Nielsen, der med indgangen til 2020 overlod tøjlerne til ny direktør Christian Skipper. 

Fredag 7. februar

KL. 15:00
 • Invitation: Nu åbner Københavns Museum

  Københavns Museum åbner 7. februar på det tidligere Overformynderi. H.M. Dronningen til stede ved åbningen.

Tirsdag 25. februar

KL. 9:30
 • Handicaprådenes Dag 2020

  Det Centrale Handicapråd inviterer til Handicaprådenes Dag, hvor der bliver sat fokus på kommunale handicappolitikker.

Torsdag 27. februar

KL. 9:00
 • Konference: Velfærdens Innovationsdag 2020

  Altinget og Mandag Morgen inviterer endnu en gang til Velfærdens Innovationsdag. Her mødes både store og små virksomheder og organisationer på tværs, deler viden, finder og implementerer løsninger sammen. 

Marts 2020

Tirsdag 17. marts

KL. 9:30
 • Konference: Udsatte børn og unge

  KL inviterer til konference om udsatte børn og unge under temaet "Børn og unge i psykisk mistrivsel". 

Torsdag 19. marts

KL. 10:00
 • Konference: KL holder kommunalpolitisk topmøde

  KL inviterer til kommunalpolitisk topmøde, der blandt andet sætter fokus på kommunernes arbejde med klimatilpasning. KL's formand Jacob Bundsgaard deltager.

April 2020

Torsdag 16. april

KL. 9:00
 • KL-konference: Teknik og miljø

  I samarbejde med Odense Kommune holder KL årets teknik og miljø konference for politikere og beslutningstagere på området i landets kommuner. Miljøminister Lea Wermelin deltager.

Maj 2020

Torsdag 14. maj

KL. 10:00
 • Konference: KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2020

  KL inviterer til deres årlige social- og Sundhedspolitiske forum.

Juni 2020

Onsdag 3. juni

KL. 9:30
 • Konference: 0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

  Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet inviterer til småbørns konference med fokus på institutions- og hverdagsliv.