Marts 2019

Mandag 25. marts

KL. 10:00
 • Temadag: Den afklarende samtale (Skanderborg)

  KL afholder temadag om den afklarende samtale i forhold til borgere med kroniske sygdomme.

Tirsdag 26. marts

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver" af Danmarks Statistik

  "Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter" af Danmarks Statistik

  "Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Offentlige virksomheder og offentlig sektor" af Danmarks Statistik

  "Offentlige virksomheder og offentlig sektor" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 9:00
 • Temamøde: Kvalitet i SFO, fritids- og klubtilbud (Roskilde)

  I samarbejde med COK, Ungdomsringen og BUPL holder KL temamøde om kvalitet i SFO, fritids- og klubtilbud. 

KL. 10:00
 • Seminar: Kommunal økonomistyring

  VIVE afholder et seminar om tværgående økonomistyring i kommunerne.

KL. 14:00
 • Reception: Erik Østergaard, DTL - Danske Vognmænd, fylder 60

  Adm. direktør for DTL, Erik Østergaard, fylder 60 år og fejres med stort anlagt reception for medlemmer, samarbejdspartnere, kolleger og venner.

Onsdag 27. marts

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Asylansøgninger og opholdstilladelser" af Danmarks Statistik

  "Asylansøgninger og opholdstilladelser" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Flytninger til og fra udlandet" af Danmarks Statistik

  "Flytninger til og fra udlandet" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Danmarks Nationalbank" af Danmarks Statistik

  "Danmarks Nationalbank" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Industriens køb og salg" af Danmarks Statistik

  "Industriens køb og salg" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Transportmidler" af Danmarks Statistik

  "Transportmidler" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Primære erhverv, regnskaber" af Danmarks Statistik

  "Primære erhverv, regnskaber" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Renter og aktieindeks" af Danmarks Statistik

  "Renter og aktieindeks" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Voksnes kulturvaner" af Danmarks Statistik

  "Voksnes kulturvaner" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 9:30
 • Temamøde: Bedre til ord, tal og IT (Odense)

  KL, FOA og 3F afholder temamøde med fokus på at forbedre medarbejderes kompetencer i forhold til dansk, regning og IT.

KL. 15:00
 • Fyraftensmøde: Europaskepsis - et splittet EU?

Torsdag 28. marts

KL. 9:00
 • Temamøde: Kvalitet i SFO, fritids- og klubtilbud (Roskilde)

  I samarbejde med COK, Ungdomsringen og BUPL holder KL temamøde om kvalitet i SFO, fritids- og klubtilbud. 

KL. 9:30
 • Temamøde: Bedre til ord, tal og IT (Fredericia)

  KL, FOA og 3F afholder temamøde med fokus på at forbedre medarbejderes kompetencer i forhold til dansk, regning og IT.

KL. 17:00
 • Debatmøde: Hvad er et godt ældreliv? (Odense)

  KL inviterer til debat om, hvordan det kommunale ældreområde skal udvikle sig de kommende år.