November 2018

Tirsdag 13. november

KL. 13:00
 • Samråd: Brugerbetaling på kommunale akutfunktioner

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt ældreminister Thyra Frank (LA) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om brugerbetaling på kommunale akutfunktioner.

KL. 14:15
 • Samråd: Besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland

  Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland.

Torsdag 15. november

KL. 10:00
 • Salen: Maksimalt én fællesanvisning af ungdomsboliger i en kommune med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om maksimalt én fællesanvisning af ungdomsboliger i en kommune og mulighed for én fællesanvisning på tværs af kommuner (B 8).

KL. 14:00
 • Deputation: Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og Project Zero besøger Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

  Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg får besøg af Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og Project Zero vedrørende vindmølleparken Lillebælt Syd.

KL. 14:00
 • Deputation: Ansatte Tandlægers Organisation besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Ansatte Tandlægers Organisation om frikommuneforsøgene vedrørende forløbssamtykke i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

KL. 14:45
 • Deputation: KommuneKredit besøger Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

  Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg får besøg af KommuneKredit vedrørende forslag til lov vedrørende ændring af varmeforsyningsloven og planloven.

Fredag 16. november

KL. 13:45
 • Årsfest på Københavns Universitet

  Københavns Universitet fejrer prismodtagere, æresdoktorer og medaljetagere ved Københavns Universitets årsfest 16. november.

Lørdag 17. november

KL. 10:30
 • Faglig konference: Fokus på OK20

  Kommunistisk Parti inviterer til konference om overenskomstforhandlingerne i 2020 med talere fra blandt andet 3F og lærerforeninger.

Mandag 19. november

KL. 10:00
 • Workshop: Hvordan påvirker forskning innovationspolitik?

  Aalborg Universitet og DEA afholder en workshop om, hvordan samfundsvidenskabelig forskning mest effektivt kan bidrage til regionale innovationspolitikker.

Tirsdag 20. november

KL. 9:00
 • Konference: Flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel (Aarhus)

  Konference om flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel.

Torsdag 22. november

KL. 10:00
 • Regionernes økonomi- og styringsseminar

  Danske Regioner holder den 22.-23. november Regionernes økonomi- og styringsseminar i Aarhus.

Mandag 26. november

KL. 9:00
 • Repræsentantskabsmøde i Gymnasieskolernes Lærerforening

  26. og 27. november holder Gymnasieskolernes Lærerforening repræsentantskabsmøde i Tivoli Kongres Center.

Tirsdag 27. november

KL. 10:00
 • Masterclass: Politik og indflydelse for politiske konsulenter

  Masterclass om metoder og redskaber til politikudvikling og effektiv interessevaretagelse.

Onsdag 28. november

KL. 10:00
 • Konference: Har dansk luftfart en fremtid?

  Dansk Erhvervflyvnings Sammenslutning inviterer til konference om erhvervsflyvningens betydning for infrastrukturen og de udfordringer, der hæmmer udviklingen. 

Torsdag 29. november

KL. 9:30
 • Konference: Fremtidens leg

  Der er kommet ny fokus på betydningen af leg. De nye perspektiver inkluderer betydningen af regler, ny teknologi og lovkrav til læring i børneinstitutionerne. Alt dette bliver diskuteret på konferencen, der er åben for alle mod tilmelding. 

December 2018

Mandag 3. december

KL. 9:00
 • Konference: Børn og unges rettigheder skal på dagsordenen

  Socialstyrelsen inviterer til national konference om børn og unges rettigheder. Socialminister Mai Mercado (K) deltager, og det samme gør Red Barnet og Børns Vilkår.

Onsdag 12. december

KL. 9:00
 • Konference: Datadrevet styring og ledelse

  KL afholder konference om datadrevet styring og ledelse.

Torsdag 13. december

KL. 9:00
 • Vækstkonference 2018 med finansministeren

  Tænketanken Cepos holder vækstkonference under overskriften "Hvordan øger vi den økonomiske vækst i Danmark?"

Januar 2019

Tirsdag 15. januar

KL. 15:00
 • Altinget netværk: Ældrenetværket: Hvad vil ordførerne?

  Vi inviterer til dagens eftermiddagsmøde et panel bestående af udvalgte ældre-ordførere til debat.

Onsdag 16. januar

KL. 9:30
 • Altinget netværk: Møde med MF'erne i integrationsnetværket

  Møde i Altingets integrationsnetværk.