September 2020

Torsdag 24. september

KL. 14:15
 • Deputation: Sandmaster Aps. besøger Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

  Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg får besøg af Sandmaster Aps. vedrørende manglende fokus på bæredygtige løsninger i kommunerne.

KL. 12:00
 • Deputation: Center for Regional- og Turismeforskning besøger Udvalget for Landdistrikter og Øer

  Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer får besøg af Center for Regional- og Turismeforskning vedrørende betydning af uddannelse, mobilitet, kompetence, produktivitet og værdiskabelse i rurale og urbane områder.

Onsdag 23. september

KL. 9:00
 • Affald- og energimøde: Kommunernes medvirken til en fossilfri fremtid

  KL inviterer kommunale chefer og medarbejdere med opgaver inden for affalds- og energiplanlægning samt ansatte fra forsyningsselskaberne til at diskutere muligheder og udfordringer med henblik på en fossilfri fremtid.

Tirsdag 22. september

KL. 14:00
 • Samråd: Akutbetjening

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om regeringens planer for akutbetjeningen fsva. den landsdækkende helikoptertjeneste.

Mandag 21. september

KL. 9:00
 • Konference: Kultur for flere

  KL holder konference om kulturens værdi og effekt.

Tirsdag 15. september

KL. 12:30
 • Pressemøde om status på covid-19

  Sundheds- og Ældreministeriet inviterer til pressemøde om nye tiltag til udbrudshåndtering i Storkøbenhavn.

Mandag 14. september

KL. 8:30
 • Webinar: Bæredygtige byer

  Københavns Universitet og Bloxhub inviterer til webinaret 'Smart Cities: Byernes vej til bæredygtighed?', hvor byområdernes fremtid er i fokus.

Fredag 11. september

KL. 9:00
 • Generalforsamling: Danske Regioner

  Formand for tænketanken Concito, Connie Hedegaard, er blandt talerne ved Danske Regioners generalforsamling. 

Onsdag 9. september

KL. 9:00
 • Bæredygtighedsfestival: Klimainitiativer i Aalborg Kommune

  Aalborg Kommune holder bæredygtighedsfestival. Programmet byder på fire dage med forskellige aktiviteter, der skal sætte fokus på klimainitiativer i Aalborg.

Tirsdag 8. september

KL. 10:00
 • Salen: Finanslov for finansåret 2021 (1. beh.)

  1. behandling af forslag til finanslov for finansåret 2021 (L 206).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024 (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024 (L 209).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023 (L 210).

Torsdag 3. september

KL. 14:00
 • Samråd: Værdig ældrepleje til alle ældre

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om værdig ældrepleje til alle ældre.

August 2020

Torsdag 27. august

KL. 10:00
 • Webinar: Sådan omsætter du globale verdensmål til konkret handling

  WelfareTech inviterer til webinar om FN's verdensmål. Fokus er på, hvordan man kan omsætte de 17 verdensmål til en konkret dansk kontekst.

Mandag 24. august

KL. 9:00
 • Online it-konference: OffDig 2020

  Dansk It og en række samarbejdspartnere inviterer til Danmarks største konference om offentlig digitalisering "OffDig 2020". Konferencen afholdes virtuelt.

Onsdag 19. august

KL. 15:00
 • S holder pressemøde efter sommergruppemøde

  I forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde 18.-19. august 2020 afholdes der efterfølgende pressemøde. 

KL. 9:00
 • Webinar: Det Nationale Klimatopmøde

  Videns-, forsknings- og læringscenteret Klimatorium afholder Det Nationale Klimatopmøde i Lemvig. Online.

Tirsdag 11. august

KL. 15:30
 • Samråd: Principafgørelser fra Ankestyrelsen

  Folketingets udvalg har kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i åbent samråd Åbent samråd med social- og indenrigsministeren vedr. principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Mandag 10. august

KL. 15:30
 • Pressemøde: Magnus Heunicke orienterer om covid-19

  Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke inviterer til pressemøde om udviklingen i antal smittede. 

Juli 2020

Tirsdag 7. juli

KL. 12:23
 • Webinar: Forstå lokalplaner

  Webinar om processerne bag byplanlægning.