April 2019

Tirsdag 16. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Flytninger til og fra udlandet" af Danmarks Statistik

  "Flytninger til og fra udlandet" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Mandag 15. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Producent- og importprisindeks for varer" af Danmarks Statistik

  "Producent- og importprisindeks for varer" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Renter og aktieindeks" af Danmarks Statistik

  "Renter og aktieindeks" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Fredag 12. april

KL. 13:00
 • Reception: Fhv. borgmester Jørgen Glenthøj (K)

  I anledning af, at Jørgen Glenthøj (K) har lagt borgmesterkæden på Frederiksberg, inviterer kommunalbestyrelsen til reception.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Firmaernes køb og salg" af Danmarks Statistik

  "Firmaernes køb og salg" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Udsatte børn og unge" af Danmarks Statistik

  "Udsatte børn og unge" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Torsdag 11. april

KL. 9:30
 • Generalforsamling: Danske Regioner

  Danske Regioner afholder generalforsamling i Århus, hvor blandt andre formand i Danske Regioner Stephanie Lose (V) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) er på talerlisten.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Forskning og udvikling" af Danmarks Statistik

  "Forskning og udvikling" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Arbejdsstandsninger" af Danmarks Statistik

  "Arbejdsstandsninger" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Onsdag 10. april

KL. 15:00
 • Arrangement: Bæredygtig business og FN's verdensmål

  Inspireret af FN's verdensmål er Allerøds nye vision "Tæt på hinanden – tæt på naturen". Derfor afholdes der et erhvervsarrangement med fokus på FN's verdensmål og bæredygtig business. 

KL. 13:00
 • Salen: Mulighed for at undgå nedrivning af almene boliger i hårde ghettoområder (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om mulighed for at undgå nedrivning af almene boliger i hårde ghettoområder (B 97).

KL. 13:00
 • Salen: Lov om almene boliger med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om almene boliger med videre (L 214).

KL. 10:00
 • Deputation: Finans Danmark og Landdistrikternes Fællesråd besøger Udvalget for Landdistrikter og Øer

  Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer får besøg af Finans Danmark og Landdistrikternes Fællesråd vedrørende fortsat fremgang på ejendomsmarkedet i landdistrikterne.

KL. 8:30
 • Morgenmøde: Kunstig intelligens i den offentlige sektor

  Copenhagen Healthtech Cluster og Altinget inviterer til gratis morgenmøde om kunstig intelligens i den offentlige sektor. 

KL. 8:00
 • Udgivelse: "16-64-årige offentligt forsørgede" af Danmarks Statistik

  "16-64-årige offentligt forsørgede" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Forbrugerprisindeks" af Danmarks Statistik

  "Forbrugerprisindeks" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Registreret ledighed" af Danmarks Statistik

  "Registreret ledighed" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Tvangsauktioner" af Danmarks Statistik

  "Tvangsauktioner" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Mandag 8. april

KL. 17:00
 • Debatmøde: Fredning af kulturmiljøer

  Hovedstadens Forskønnelse arrangerer debatmøde om byens truede kulturmiljøer, herunder de aktuelle affredninger af tre store områder i København samt om fredningsloven. 

Torsdag 4. april

KL. 16:00
 • Samråd: VIVE’s rapport 'Hjælp til svage ældre' med videre

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt ældreminister Thyra Frank (LA) i åbent samråd om VIVE's rapport 'Hjælp til svage ældre' og kommunernes manglende hjemmehjælp til svage ældre borgere.