Juli 2020

Tirsdag 7. juli

KL. 12:23
 • Webinar: Forstå lokalplaner

  Webinar om processerne bag byplanlægning. 

Juni 2020

Tirsdag 30. juni

KL. 15:00
 • Deputation: Susanne Crawley Larsen, Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Susanne Crawley Larsen, Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune vedrørende mangel på tandlæger og specialtandlæger i den kommunale tandpleje.

Torsdag 25. juni

KL. 9:20
 • Salen: At give kommunerne bemyndigelse til at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om at give kommunerne bemyndigelse til ud fra en helhedsvurdering at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion (B 113).

KL. 9:20
 • Salen: Lov om kommunal udligning med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og forskellige andre love (L 196).

Onsdag 24. juni

KL. 9:30
 • Idrætskonference: Mangfoldighed i fokus (UDSAT)

  Aalborg kommune afholder idrætskonference, der har vidensdeling og inspiration i højsædet. 

Fredag 19. juni

KL. 10:00
 • Salen: Sikring af billigere lånemuligheder til boliger og erhverv i yderområder (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om sikring af billigere lånemuligheder til boliger og erhverv i yderområder (B 162).

Tirsdag 16. juni

KL. 15:15
 • Deputation: Guldborgsund Kommune besøger Transportudvalget

  Folketingets Transportudvalg får besøg af Guldborgsund Kommune vedrørende Frederik d. IX bro over Guldborgsund.

Torsdag 11. juni

KL. 14:00
 • Deputation: Tønder Kommune og Tønder Handelsstandsforening besøger Erhvervsudvalget

  Folketingets Udvalg får besøg af Tønder Kommune og Tønder Handelsstandsforening vedrørende de udfordringer som Tønder som handelsby oplever ved grænselukningen.

KL. 13:30
 • Samråd: Udviklingen i vækst og beskæftigelse i landdistrikterne og initiativer på baggrund af coronakrisen

  Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har kaldt erhvervsminister Simon Kollerup (S) i åbent samråd om udviklingen i vækst og beskæftigelse i landdistrikterne og initiativer på baggrund af coronakrisen.

KL. 12:00
 • Folkemødet 2020 (AFLYST)

  Beslutningstagere, organisationer og borgere mødes på årets folkemøde i Allinge, der i år afholdes for 10. gang.

Onsdag 10. juni

KL. 9:00
 • Altinget Sommermøde 2020

  Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni.

Tirsdag 9. juni

KL. 14:30
 • Salen: Kommunalbestyrelses- med videre (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov (B 31).

Onsdag 3. juni

KL. 9:30
 • UDSAT: Konference: 0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

  Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet inviterer til småbørns konference med fokus på institutions- og hverdagsliv.

Maj 2020

Fredag 29. maj

KL. 14:00
 • Pressemøde i Statsministeriet

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen

Onsdag 27. maj

KL. 9:00
 • International dag for akutmedicin

  Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) sætter på den "internationale dag for akutmedicin" fokus på behandlingen af akutte patienter. Især fra lægernes synsvinkel.

Lørdag 23. maj

 • Landsmøde 2020: Alternativet (UDSAT)

  Alternativet inviterer til landsmøde, hvor partiet blandt andet vil afholde valg til hovedbestyrelsen.

Onsdag 20. maj

KL. 12:15
 • Pressemøde om klimahandlingsplan

  Pressemøde i Finansministeriet om regeringens klimahandlingsplan. 

Mandag 18. maj

KL. 20:00
 • Online debatmøde: Grøn trafik i Aarhus

  Lokalpolitikere i Aarhus Kommune mødes til et online debatforum om bæredygtige trafikløsninger.

Torsdag 14. maj

KL. 19:30
 • Direkte tv-debat: Partilederne samles i coronadebat

  DR og TV2 samler partilederne i en direkte coronadebat, om hvordan får vi Danmark tilbage.

KL. 10:20
 • Salen: Lov om kystbeskyttelse med videre med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse med videre, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (L 132).