Marts 2020

Tirsdag 31. marts

KL. 11:00
 • Salen: Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (3. beh.)

  Eventuelt 3. behandling af forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (L 153).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (L 153).

Mandag 30. marts

KL. 13:00
 • Pressemøde: Rigshospitalets nye COVID-afdeling

  Region Hovedstaden inviterer til pressemøde i Nordfløjen på Rigshospitalet.

Fredag 27. marts

KL. 14:00
 • Pressemøde: Coronavirus i Danmark

  Dagligt giver myndighederne en status på situationen med hensyn til coronavirus og covid-19. I dag er blandt andet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med på mødet.

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

  Der er indgået aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter om afvikling af frihed for offentligt ansatte i hjemsendelsesperioden. Derfor indkalder parterne til pressemøde.

Torsdag 26. marts

KL. 15:30
 • Debatarrangement: Er fremtiden rural? (AFLYST)

  Landdistrikternes Fællesråd og rådgivningsvirksomheden Rural Agentur afholder et politisk visionarium om fremtidens landdistrikter med deltagelse af blandt andre boligminister Kaare Dybvad.

KL. 10:00
 • Konference: Altinget og Mandag Morgen Summit 2020 (AFLYST)

  Altinget og Mandag Morgen Summit har i år fokus på den store omstilling - herunder grøn omstilling, digital omstilling og velfærdsomstilling.

Mandag 23. marts

KL. 15:00
 • Debatmøde om den offentlige sektor: Verden vendt på hovedet (AFLYST)

  Professor Kurt Klaudi Klausen vil på dette debatmøde fortælle om sin nye bog 'Verden vendt på hovedet', hvori han retter kritik mod den måde, vi har indrettet vores offentlige sektor på.

KL. 15:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19

  Statsministeriet har indkaldt til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil orientere om den seneste coronaudvikling i Danmark.

Torsdag 19. marts

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftale om økonomisk hjælpepakke

  Finansminister Nicolai Wammen holder torsdag pressemøde om en aftale om en økonomisk hjælpepakke med alle Folketinget partier.

KL. 10:00
 • Konference: KL holder kommunalpolitisk topmøde (AFLYST)

  KL inviterer til kommunalpolitisk topmøde, der blandt andet sætter fokus på kommunernes arbejde med klimatilpasning. KL's formand Jacob Bundsgaard deltager.

Onsdag 18. marts

KL. 12:00
 • Pressemøde: Initiativer på det økonomiske område

  Finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup holder onsdag pressemøde om nye initiativer på det økonomiske område.

   

Tirsdag 17. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om coronasituationen

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

KL. 9:00
 • Konference: Udsatte Børn og Unge 2020 (AFLYST)

  KL afholder den årlige konference om Udsatte Børn og Unge 2020. I år er temaet børn og unge i psykisk mistrivsel. 

Fredag 13. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19 i Danmark

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen fredag om covid-19 i Danmark.

KL. 11:00
 • Presseinvitation: Minister lancerer ny aftale om kystbestyttelse på Vestkysten(AFLYST)

  Miljøminister Lea Wermelin (S) præsenter ny aftale om kystbeskyttelse på Vestkysten.

Onsdag 11. marts

KL. 9:00
 • Debat: Offentlig-Privat Topmøde

  KL, Danske Regioner, Forum for Bæredygtige Indkøb og Dansk Erhverv afholder topmøde om det offentlig-private samarbejde om grønne løsninger på klimaproblemet.

KL. 9:00
 • Åben høring: Sundhedspersonale i hele Danmark

  Sundheds- og Ældreudvalget inviterer til åben høring om udfordringerne med at sikre sundhedspersonale i hele landet.

Lørdag 7. marts

KL. 8:00
 • Landsmøde: SF

  SF holder landsmøde og træf i Kolding.

Februar 2020

Fredag 28. februar

KL. 14:00
 • Reception: PKAs adm. direktør Peter Damgaard Jensen takker af

  Adm. direktør for det store pensionsselskab PKA, Peter Damgaard Jensen, går på pension. Det markeres med en reception for forretningsforbindelser og venner.