April 2020

Mandag 27. april

KL. 10:00
 • Doorstep: Testcenter Herning

  Region Midtjylland inviterer til doorstep, hvor medierne får lejlighed til at får en rundtur i testcenter Herning.

KL. 7:30
 • Doorstep: Testcenter Viborg

  Region Midtjylland inviterer til doorstep, hvor medierne får lejlighed til at får en rundtur i testcenter Viborg.

Fredag 24. april

KL. 10:00
 • Salen: Lov om kystbeskyttelse med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (L 132).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om naturbeskyttelse (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (L 164).

Torsdag 23. april

KL. 13:00
 • Samråd: Tvangsanbringelser og bortadoptioner af udsatte børn (UDSKUDT)

  Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i åbent samråd om tvangsanbringelser og bortadoptioner af udsatte børn.

KL. 9:00
 • Konference: Beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare mennesker (UDSAT)

  Kommunernes Landsforening og videnscentret Copenhagen Dome inviterer til konference om løsninger på at øge og forbedre beskæftigelsesindsatsen for psykisk sårbare.

Tirsdag 21. april

KL. 15:20
 • Salen: Lov om aktiv socialpolitik, forlængelse af 12-måneders-perioden (Eventuelt 3. beh.)

  Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (L 169).

KL. 13:00
 • Webinar: EU's handlingsplan for cirkulær økonomi

  Dakofa inviterer til et webinar, der forklarer hovedlinjerne i Europa-Kommissionens nye handlingsplan for at fremme cirkulær økonomi i EU. 

Onsdag 8. april

KL. 11:00
 • Pressemøde: Myndighederne orienterer om covid-19

  En række myndigheder afholder pressemøde med status på situationen vedrørende coronavirus/covid19 i forlængelse af udmeldingen om en kontrolleret genåbning af det danske samfund.

Fredag 3. april

KL. 12:00
 • Pressebriefing: Beskyttelse af ansatte på sundheds- ældre- og omsorgsområdet

  Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, KL og Danske Regioner giver status på, hvordan man bedst beskytter ansatte på sundheds- ældre- og omsorgsområdet under coronavirus-epidemien.

Torsdag 2. april

KL. 17:00
 • Konference: Bevæg dig for livet

  "Bevæg dig for livet - Randers" holder konference under titlen "Foreningsliv for alle" med oplæg af fremtidsforsker Anne-Marie Dahl. 

Marts 2020

Tirsdag 31. marts

KL. 11:00
 • Salen: Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (3. beh.)

  Eventuelt 3. behandling af forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (L 153).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (L 153).

Mandag 30. marts

KL. 13:00
 • Pressemøde: Rigshospitalets nye COVID-afdeling

  Region Hovedstaden inviterer til pressemøde i Nordfløjen på Rigshospitalet.

Fredag 27. marts

KL. 14:00
 • Pressemøde: Coronavirus i Danmark

  Dagligt giver myndighederne en status på situationen med hensyn til coronavirus og covid-19. I dag er blandt andet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med på mødet.

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

  Der er indgået aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter om afvikling af frihed for offentligt ansatte i hjemsendelsesperioden. Derfor indkalder parterne til pressemøde.

Torsdag 26. marts

KL. 15:30
 • Debatarrangement: Er fremtiden rural? (AFLYST)

  Landdistrikternes Fællesråd og rådgivningsvirksomheden Rural Agentur afholder et politisk visionarium om fremtidens landdistrikter med deltagelse af blandt andre boligminister Kaare Dybvad.

KL. 10:00
 • Konference: Altinget og Mandag Morgen Summit 2020 (AFLYST)

  Altinget og Mandag Morgen Summit har i år fokus på den store omstilling - herunder grøn omstilling, digital omstilling og velfærdsomstilling.

Mandag 23. marts

KL. 15:00
 • Debatmøde om den offentlige sektor: Verden vendt på hovedet (AFLYST)

  Professor Kurt Klaudi Klausen vil på dette debatmøde fortælle om sin nye bog 'Verden vendt på hovedet', hvori han retter kritik mod den måde, vi har indrettet vores offentlige sektor på.

KL. 15:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19

  Statsministeriet har indkaldt til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil orientere om den seneste coronaudvikling i Danmark.