Afdelingschef til Yngre Læger
Har du lyst til en spændende og udfordrende chefstilling i en markant medlemsorganisation på sundhedsområdet, er du tillidsskabende og optaget af at sikre følgeskab og sammenhæng i en politisk styret organisation?

Søg dette job
Stillingen I Yngre Lægers sekretariat styrker vi fokus på det regionale arbejde og løfter opgaverne op i en afdeling med egen chef. Som afdelingschef får du det faglige og ledelsesmæssige ansvar for udvikling af afdelingens med-arbejdere, og for at opgaverne udføres med fokus på kvalitet og effektivitet og i overensstemmelse med Yngre Lægers målsætninger og strategier. Afdelingens opgaver omfatter blandt andet:
 • Strategisk og faglig støtte til de regionale Yngre Læger formandskaber
 • Bistand til Yngre Lægeråd regionalt og på hospitalerne
 • Medlemsaktiviteter regionalt og på hospitalerne
 • Forhandling med arbejdsgiverne regionalt og på hospitalerne
 • Deltagelse i interne og eksterne samarbejdsfora
Afdelingen er fysisk placeret på fire lokaliteter rundt i landet (København, Kolding, Aarhus og Aalborg), og opgaverne er tværgående i forhold til de tre andre afdelinger i Yngre Læger. Som chef for afdelingen skal du sikre sammenhæng, og den vertikale og horisontale koordinering er afgørende for succes. Direktøren og de fire afdelingschefer, som du er en af, udgør ledelsesgruppen i sekretariatet. Om dig Du har solide ledelsesmæssige evner og indsigt i ledelse af vidensmedarbejdere. Du er tydelig i dine krav og forventninger til medarbejdere og kollegaer, og du vægter samarbejde, inddragelse og kommunikation. Erfaring med distanceledelse er en fordel, men først og fremmest trives du i rollen som leder, og er i stand til at skabe engagement, trivsel og følgeskab, samt er struktureret i din uddelegering og opfølgning. Du skal have lyst til en ledelsesopgave, hvor dine medarbejdere og øvrige interessenter er på lokationer rundt i landet, og hvor du forventes løbende at være fysisk til stede. Du skal trives på en arbejdsplads, hvor opgaverne er mange og forskelligartede. Du har forståelse og tæft for at arbejde i en politisk styret organisation og for politisk interessevaretagelse, ligesom du har indsigt i forhandlinger og organisationsområdet. Du tænker strategisk og har et godt overblik både i forhold til den daglige drift og i forhold til fremdrift på de strategiske opgaver. Du forstår at sætte retning for din afdeling og tænker samtidig på tværs af organisationen for at fremme de fælles mål. Du har sandsynligvis en samfundsvidenskabelig uddannelse, gerne suppleret med lederuddannelse, og har såvel teoretisk som praktisk viden om og erfaring med sundhedsvæsenet og fra politisk styrede organisationer. Høj integritet og ordentlighed er værdier, du sætter højt. Du har stærke sociale kompetencer og begår dig professionelt i et socialt miljø. Om os Sekretariatet har ca. 50 medarbejdere. De fleste af os arbejder tæt på Østerport Station, hvor vi deler hus med Lægeforeningen, Foreningen af Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation. Du får ansvaret for de ca. 10 kolleger, der arbejder lokalt rundt i landet (København, Kolding, Aarhus og Aalborg), og du skal forvente 1-3 udedage om ugen - flest i den første tid, forventeligt færre på den lange bane. Dit udgangspunkt er ikke nødvendigvis København. Vi er en attraktiv arbejdsplads med gode kolleger og en uformel tone. Der er fine udviklingsmuligheder og gode løn- og ansættelsesvilkår. Du skal påregne en del møde- og rejseaktivitet, også uden for normal arbejdstid. Stillingen er uden højeste tjenestetid og ønskes besat snarest muligt. Næste skridt Send din ansøgning via knappen "Søg dette job" snarest muligt og ikke senere end den 7. februar 2022. Vi holder ansættelsessamtaler den 21. og 24. februar 2022. Hvis du har spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte direktør Lars Mathiesen på 4093 2575 eller lma.yl@dadl.dk.
  Søg dette job
  Yngre Læger er den faglige organisation for underordnede læger, og Yngre Lægers formål er at varetage de faglige og økonomiske interesser for de godt 15.000 medlemmer. Læs mere om Yngre Læger på www.yl.dk. Se Yngre Lægers privatlivspolitik for jobansøgere her.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen