Afdelingsleder til Politik, Analyse og Kommunikation
Sønderborg Kommune søger en engageret og strategisk stærk leder til afdelingen Politik, Ana­lyse og Kommunikation. Vi søger en leder med en god organisatorisk forståelse, der kan være med at sætte retningen for afdelingen. Du skal være analytisk og kommunikationsmæssigt velfunderet og være i stand til at se den store fortælling eller den gode løsning. Samtidig skal du kunne oversætte faglige komplekse opgaver og indsatser til en dagsorden som er vedkommende for borgerne.

Afdelingen Politik, Analyse og Kommunikation er placeret centralt i organisationen Sønderborg Kommune og har ansvaret for en række strategiske projekter og indsatser med stor politisk bevågenhed. Samtidig er afdelingen ansvarlig for den samlede kommunikationsindsats i Sønder­borg Kommune. Lederen skal derfor være i stand til at begå sig i spændingsfeltet mellem poli­tik, administration og kommunikation samt have et skarpt politisk og strategisk blik. Lederen for Politik, Analyse og Kommunikation refererer direkte til Kommunaldirektøren og indplaceres organisatorisk på niveau 3. Afdelingen Afdelingen består af to teams. Der er fem medarbejdere i Politik og Analyse og syv medarbejdere i Kommunikation. Afdelingen har en bred opgaveportefølje med en stor variation i opgaverne. Det betyder, at afdelingen blandt andet:
 • Betjener det politiske niveau og Direktionen, herunder borgmester og kommunal­di­rektør
 • Arbejder med større udviklingsopgaver blandt andet Udviklingsforum Nordals, udviklingsplan for omdannelsesområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. samt andre udviklingsprojekter
 • Udarbejder analyser og oplæg til Direktionen og politiske udvalg
 • Varetager en koordinerende funktion for kommunens grænseoverskridende samarbejde
 • Er ansvarlig for den samlede kommunikationsindsats i Sønderborg Kommune herunder pressemeddelelser, taler, sociale medier, kommunikationsstrategier samt rådgivning
 • Står for driften af kommunens primære borgerhenvendte digitale platforme, sonderborgkommune.dk og sonderborg.dk, og nyhedsbreve samt organisationens intranet med 6000 brugere og mediebiblioteket Skyfish.
 • Er med til at markedsføre Sønderborg Kommune gennem en målrettet kommunikation til borg­ere, virksomheder m.fl.
Opgaver Lederens opgaver vil være mangeartede og en kombination af ledelse og selvstændig opgavevaretagelse. Lederen vil i det daglige have en tæt kontakt til Kommunaldirektøren og de øv­rige direktionsmedlemmer og samtidig have en bred samarbejdsflade ud i organisationen. Lederen vil indgå i chefgruppen i Kommunaldirektørens Stabe. Kompetencer og erfaring Vi forventer, at du har følgende kompetencer og erfaring:
 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund fx akademisk, samfundsvidenskabelig eller kommunikationsfaglig uddannelse
 • Har erfaring med strategisk udviklingsarbejde
 • Har erfaring med at arbejde strategisk med kommunikation
 • Har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation - og gerne ledelsesmæssig erfaring
 • Har gode samarbejdsevner og er i stand til at opbygge relationer på tværs af organisa­tionen
 • Er stærkt analytisk funderet med en systematisk og grundig tilgang til opgaveløsningen
 • Er i stand til at begå dig i spændingsfeltet mellem politik og administration
 • Er handlingsorienteret og tager udgangspunkt i en helhedstænkning
 • Kan formulere dig klart og tydeligt både på skrift og i tale
Det er vigtigt, at du som leder arbejder ud fra Sønderborg Kommunes personalepolitiske værdier og ledelsesgrundlag og formår at omsætte indholdet i din ledelsestilgang. Vilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den gældende overenskomst. Årslønnen vil være omkring 700.000 kr. plus pensionsbidrag. Ansøgning Ansøgningsfrist er den 8. februar 2023 kl. 10. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansættelsesproces Ansættelsessamtalen er planlagt til den 21. februar 2023. Stillingen forventes tiltrådt den 1. april 2023. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at kontakte kommunaldirektør Tim Hansen på telefon: 2790 5061.
  I Sønderborg er hele Europa inden for din rækkevidde. Det er her, at Skandinavien og det kontinentale Europa mødes og bindes sammen. Storbyer som Flensborg, Hamborg og Kiel er vores tætte naboer, imens den veludbyggede infrastruktur med motorvej og lufthavn sikrer korte afstande til andre metropoler som f.eks. Berlin og København.

  Vores særlige placering som naturligt knudepunkt i grænselandet har givet os en helt speciel evne til at samarbejde på tværs af grænser, kulturer og skel, og i dag bor og lever 120 forskellige nationaliteter i Sønderborg.

  På den ene side rummer Sønderborg alle storbyens karakteristika: Nogle af Danmarks største globale industrikoncerner ligger her. Universitetets campus er landets mest internationale med studerende fra over 50 lande, og snakken på alverdens sprog summer i byens mange restauranter og caféer. Det er også i Sønderborg, at du finder ligeså mange kulturoplevelser og events, som der er dage i året. Men Sønderborg er på samme tid også noget ganske andet, for vi er en storby midt i naturen. Her er skove, strande, bakker, lunde og søer. Her er 250 km krøllet kystlinje. Her er plads til udfoldelse, ro og dybde.

  Se mere om Sønderborg på www.sonderborg.dk

  Se øvrige stillingsopslag på: www.sonderborgkommune.dk

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen