Ambitiøs konsulent eller fuldmægtig til regnskabsområdet
Vil du gerne arbejde med regnskab i Miljøministeriet? Så har du her muligheden for at få en central rolle både i forhold til departementets og koncernens samlede regnskab.

Hvad kommer du især til at arbejde med? Du bliver ansvarlig for departementets regnskab og får en vigtig rolle som kontakten til Miljøstyrelsen, som varetager departementets bogholderiopgaver (godkendelsesflow for fakturaer og rejseafregninger mv.). Du vil ligeledes få ansvaret for godkendelse af koncernens kvartalsregnskaber og institutionernes årsrapporter samt den løbende opdatering af diverse instrukser. Desuden vil det igangværende arbejde på tværs af staten med 1.-3. forsvarslinje, sikring af funktionsadskillelse mv. også være en vigtig opgave i stillingen. Vores forventninger til dig?
 • Du har en stærk faglig regnskabsprofil udviklet gennem en lignende stilling i staten. Du er vant til at sætte din viden i spil og sparre med andre om at finde regnskabsmæssige løsninger.
 • Du har en samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau, gerne cand.merc.aud., cand.merc. eller en anden akademisk uddannelse, men erfaringen vægter tungere end uddannelsesretning.
 • Du har erfaring med at vejlede og fortolke reglerne på regnskabsområdet.
 • Du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for at drive processerne omkring regnskabet.
 • Du kan gøre regnskabsteknisk indhold og sammenhænge forestålig for andre - både skriftligt og mundtligt.
 • Du har kendskab til de statslige systemer Navision, SKS, RejsUd, IndFak mv.
 • Du har lyst og overskud til at skabe gode relationer og bidrager med hjælp samt godt humør i samarbejdet.
Hvem er vi? I kontoret er vi 14 medarbejdere, der dækker hele spektret af opgaver i et økonomikontor i et departement fra finanslov til departementets budget og regnskab. Vi varetager også kontakten med Rigsrevisionen og koordinerer udarbejdelsen af mål- og resultatplaner mv. Vi har et godt kollegialt miljø med god stemning og ønsket om at hjælpe hinanden. I Miljøministeriets departement er vi knap 350 medarbejdere. Vi er en spændende og dynamisk arbejdsplads tæt på det politiske system. Vi har et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer i tæt samspil med dygtige chefer og kolleger. Du har gode muligheder for at påvirke dine arbejdsopgaver og stor indflydelse på din opgaveløsning. Vores opgaveløsning sker efter gensidig fleksibilitet i forhold til den daglige arbejdstilrettelæggelse og med mulighed for hjemmearbejde efter aftale. Vi deler viden og tror på, at vi finder de bedste løsninger i fællesskab. Vi tror på, at høj faglighed sagtens kan forenes med humor og plads til smil - også i en travl hverdag. Dine løn- og ansættelsesvilkår Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer. Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Du kommer til at arbejde i Miljøministeriets departement, Holmens Kanal 42, København K. Vi forventer tiltrædelse snarest muligt. Kontakt os gerne Du er velkommen til at ringe til kontorchef Kasper Rise på tlf. 93 59 71 58, hvis du har spørgsmål til stillingen. Du kan læse mere om karriere i Miljøministeriets departement og om Miljøministeriet på vores hjemmeside www.mim.dk. Sådan søger du stillingen Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning med CV og eksamensbevis for både bachelor- og kandidatuddannelse inkl. karakterer senest torsdag den 15. december 2022 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler mandag den 19. december 2022. Der vil forud for samtalen skulle løses en case hjemmefra af en times varighed. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen